CARE tuyển Nhóm Tư vấn

CARE Quốc tế tại Việt Nam đang tuyển Nhóm tư vấn thực hiện đánh giá cuối cùng cho dự án EMWE.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ bằng Tiếng Anh đến địa chỉ email procurement1@care.org.vn, ghi rõ tiêu đề “EMWE’s Consultant ”.

Hạn chót nộp hồ sơ: 06/02/2017.

Thông tin chi tiết xem tại đây.