World Vision tuyển Tư vấn

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) tại Việt Nam đang tuyển 01 Tư vấn thực hiện đánh giá dự án về sức khỏe trẻ em.

Liên hệ:

Ban Con người và Văn hóa, World Vision tại Việt Nam
Tầng 4, tòa nhà HEAC, 14-16 Hàm Long, Hà Nội
Tel: 04. 39439920 (ext.121)
Email: job_application@wvi.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 04/03/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.