FHI 360 tuyển Tư vấn

Tổ chức phát triển con người (FHI 360) cần tuyển Tư vấn về chính sách bảo hiểm y tế, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 31/3/2020

Liên hệ: Vietnam.recruitment@fhi360.org