WWF tuyển Tư vấn

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF)  cần tuyển Tư vấn về chứng chỉ rừng FSC cho dự án tại Nam Đông, Thừa Thiên Huế.

Ứng viên quan tâm vui lòng hồ sơ tới địa chỉ ông Lê Văn Đông: (dong.levan@wwfgreatermekong.org) hoặc ông Đặng Văn Việt Phương: (phuong.dangvanviet@wwfgreatermekong.org).

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/05/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.