UNICEF Việt Nam tuyển Cán bộ biên/phiên dịch

UNICEF Việt Nam hiện đang tuyển 01 Cán bộ biên/phiên dịch, làm việc toàn thời gian.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ (gồm: thư xin việc, CV theo mẫu, tài liệu tham khảo các bản biên/phiên dịch đã thực hiện) đến địa chỉ email vietnamhr@unicef.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 27/12/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.