AIP tuyển Điều phối viên

Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (AIP) cần tuyển Điều phối viên phát triển kinh doanh, làm việc tại Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email:  jobsvietnam@aipf-vietnam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/02/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây