Oxfam tuyển nhóm Tư vấn

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam đang tìm kiếm các chuyên gia tư vấn đề lập thành một nhóm cùng thực hiện Nghiên cứu CAYPDR.

Liên hệ:

Mr Lê Gia Thắng, Oxfam, 22 Lê Đại Hành, Hà Nội
Tel:  84-4 9454362 (Ext.518)
Fax: 84-4 9454365
Email: lgthang@oxfam.org.uk

Hạn chót nộp hồ sơ: 23/10/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.