CCHS tuyển Tư vấn truyền thông

Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ sức khỏe cộng đồng (CCHS) đang tuyển 01 Tư vấn về hiệu chỉnh và thiết kế tài liệu truyền thông, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email hr.cchs.centre@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 23/10/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.