World Vision tuyển Kế toán chi nhánh

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) tại Việt Nam đang tuyển 01 Kế toán chi nhánh (Ban Tài chính vi mô).

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email job_application@wvi.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.