HFHV tuyển Quản lý cấp cao

Tổ chức Hỗ trợ Gia cư tại Việt Nam (HFHV) đang tuyển 01 Quản lý cấp cao cho Chương trình Hỗ trợ và Sáng tạo, làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ email application@habitatvietnam.org trước ngày 25/12/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.