Save the Children tuyển Tư vấn

Tổ chức Save the Children cần tuyển Tư vấn thực hiện video/chương trình phát sóng về phòng ngừa dịch Covid-19 bằng 5 ngôn ngữ: H’Mông, Thái, Paco, Bru-Vân Kiều và Khmer.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 19/4/2020

Liên hệ: Vietnam.HR@savethechildren.org