Oxfam Việt Nam tuyển tư vấn

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam cần tuyển chuyên gia cho tập huấn về lồng ghép giới trong các hoạt động nâng cao nhận thức, tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức nhận tài trợ đợt 3.

Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản CV mới nhất, thư ứng tuyển, đề xuất nội dung tập huấn (trong đó đề xuất mức phí tư vấn theo ngày) và hai thông tin tham chiếu (references) đến Ms. Nguyễn Thị Hồng Vân ở địa chỉ email van.nguyenthihong@oxfam.org trước 17h00 ngày 4/10/2021.

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây