Oxfam tuyển tư vấn 

Tổ chức Oxfam cần tuyển tư vấn xây dựng kế hoạch phát triển bền vững các giống lúa đặc sản/chất lượng cao tại Lào Cai.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi đề xuất kỹ thuật và tài chính qua email đến địa chỉ: HR.Vietnam@oxfam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/10/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây