ILO tuyển Tư vấn

Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam (ILO) cần tuyển 01 Tư vấn tại Việt Nam để biên tập và kiểm định chất lượng tài liệu “Investigation of Occupational Accidents and Diseases: A Practical Guide for Labour Inspectors” đã được dịch sang tiếng Việt kèm Bản Tóm tắt 1.000 từ từ tài liệu này.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: kimhue@ilo.org

Hạn chót: 24/8/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.