Giải báo chí “Đồng hành cùng phát triển”

Giải báo chí Đồng hành cùng Phát triển 2015 kêu gọi nhà báo tham gia tìm hiểu, viết bài và gửi tác phẩm tham dự.

Địa chỉ gửi bài dự thi:

Ban tổ chức Giải báo chí Đồng hành cùng phát triển
Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường
Phòng 203, Tòa nhà Lake View, D10 Giảng Võ, Hà Nội
Email: giaibaochi@donghanhcungphattrien.vn

Thời hạn nhận bài: 31/12/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.