WVV tuyển Cán bộ tín dụng

Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới tại Việt Nam (WVV) đang tuyển 01 Cán bộ tín dụng làm việc tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

Liên hệ:

Địa chỉ: Tổ chức Tầm Nhìn Thế giới, tầng 4, toà nhà HEAC, 14-16 Hàm Long, Hà Nội

Email: job_application@wvi.org

Hạn chót: 19/08/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây: Thông báo tuyển dụng; Mô tả công việc