WWF tuyển Kế toán

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cần tuyển Kế toán/Kế toán thanh toán, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: recruitment.vn@wwf.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/06/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây