Plan International tuyển Điều phối viên và Cán bộ dự án

Tổ chức Plan International hiện đang cần tuyển Điều phối viên dự ánCán bộ dự án, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: vnm.hrd@plan-international.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 29/11/2017