Công bố Quốc tế lĩnh vực môi trường số 9-2022

Chuyên trang Quản lý môi trường trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Công bố Quốc tế lĩnh vực môi trường số 9-2022 với các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học nổi tiếng từ nhiều quốc gia khác nhau và đã được công bố trên những tạp chí uy tín thế giới.

Công bố Quốc tế lĩnh vực môi trường số 9-2022 sẽ có 16 bài nghiên cứu về quản lý môi trường, 17 bài về môi trường đô thị và 16 bài về môi trường khu công nghiệp. Đặc biệt trong số 16 bài nghiên cứu về quản lý môi trường có bài nghiên cứu với chủ đề “Tác động của COVID-19 đối với phát thải khí nhà kính: Đánh giá quan trọng” đã được chia sẻ trên tạp chí khoa học Science of The Total Environment, tập 806, phần 1 vào ngày 1/2/2022.

Ảnh minh hoạ: ITN

Trong phần tóm tắt, các nhà nghiên cứu cho biết: Sự bùng phát toàn cầu của coronavirus 2019 (COVID-19) đã đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với sức khỏe con người, môi trường, năng lượng và nền kinh tế trên toàn thế giới. Các biện pháp nghiêm ngặt nhằm kiểm soát sự lây lan của COVID-19 ảnh hưởng đáng kể trong các hoạt động kinh tế, từ đó ảnh hưởng đến môi trường, trong đó có việc giảm phát thải khí nhà kính (KNK), đặc biệt là giảm mức CO2 trong khí quyển.

Xuất phát từ điều đó, các nhà khoa học đã thực hiện một nghiên cứu với mục tiêu làm nổi bật tác động đáng kể của đại dịch COVID-19 đối với phát thải khí nhà kính, bằng cách xem xét một cách có hệ thống các tài liệu khoa học hiện có. Nghiên cứu đã chỉ ra sự thay đổi trong phát thải KNK bằng cách so sánh dữ liệu tập trung vào các kịch bản (dự đoán) trước đại dịch, trong đại dịch và sau đại dịch. Hơn nữa, đánh giá về việc nâng cao mức CO2, tác động kinh tế và năng lượng toàn cầu của COVID-19 cũng đã được xem xét. Ngoài ra, kế hoạch phục hồi khả thi cho khuôn khổ phát triển năng lượng và môi trường bền vững cũng được trình bày. Cuối cùng, nghiên cứu đã tổng kết tóm tắt các vấn đề liên quan đến những thách thức và triển vọng tương lai hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững. Các nhà khoa học hy vọng rằng nghiên cứu này có thể giúp các nhà nghiên cứu đánh giá các hậu quả liên quan đến môi trường và năng lượng toàn cầu.

Dưới đây là Công bố quốc tế lĩnh vực môi trường số 8-2022 với những nội dung chính như sau:

Về quản lý môi trường

– Ảnh hưởng của môi trường đối với đợt cấp của các bệnh đường hô hấp: Một nghiên cứu dữ liệu lớn trong thế giới thực.

– Một cuộc điều tra toàn diện về các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) vào năm 2018 tại Bắc Kinh, Trung Quốc: Đặc điểm, nguồn gốc và hành vi ứng phó với sự hình thành O3.

– Theo dõi dấu chân vi mô ở lưu vực ven đô, Trung Quốc thông qua phương pháp học máy.

– Dân số tiếp xúc với các sự kiện cực đoan phức hợp ở Ấn Độ trong các kịch bản phát thải và dân số khác nhau.

– Tác động của COVID-19 đối với phát thải khí nhà kính: Đánh giá quan trọng.

– Những thay đổi về mức độ ô nhiễm hữu cơ trên tóc của con người phản ánh các quy định của Trung Quốc về tái chế rác thải điện tử.

– Tác động của việc thay đổi mục đích sử dụng đất đến các dịch vụ phòng chống lũ lụt giữa nhiều đối tượng hưởng lợi.

– Sử dụng bộ dữ liệu lớn về nồng độ môi trường đo được để đánh giá rủi ro sinh thái của hỗn hợp hóa chất trong các dòng chảy ở Ý: Một nghiên cứu điển hình.

– Tổng quan toàn cầu về sự phát triển của dấu chân KNK hộ gia đình ở thành thị và nông thôn từ 2005 đến 2015.

Về môi trường đô thị

– Ảnh hưởng của pH, độ sâu và axit humic đến việc thu hồi kim loại và kim loại từ các bãi chôn lấp chất thải rắn thành phố.

– Các hydrocacbon halogen hóa dễ bay hơi trong khí quyển trong các đợt ô nhiễm không khí ở một khu vực đô thị của Bắc Kinh: Đặc điểm, đánh giá rủi ro sức khỏe và phân bổ nguồn.

– Vận chuyển và các nguồn nitơ trong nước mưa chảy tràn ở quy mô lưu vực đô thị.

– Các hydrocacbon halogen hóa dễ bay hơi trong khí quyển trong các đợt ô nhiễm không khí ở một khu vực đô thị của Bắc Kinh: Đặc điểm, đánh giá rủi ro sức khỏe và phân bổ nguồn.

– Các tác động được nhận thức của hiện tượng Đảo nhiệt đô thị tại một thành phố đô thị nhiệt đới: Quan điểm từ các phiên đối thoại của các bên liên quan.

– Ảnh hưởng của pH, độ sâu và axit humic đến việc thu hồi kim loại và kim loại từ các bãi chôn lấp chất thải rắn thành phố.

– Mối liên quan giữa nồng độ SARS-CoV-2 RNA trong nước thải và tỷ lệ COVID-19 trong những ngày sau khi lấy mẫu ở các khu vực đô thị nhỏ của Seville: Một nghiên cứu theo chuỗi thời gian

– Sự xuất hiện của vi nhựa và este phthalate trong dòng chảy đô thị: Tập trung vào đường bờ biển Vịnh Ba Tư

– Phân tích số lượng tác động của khí thải do con người gây ra đối với môi trường đô thị của Singapore.

Về môi trường khu công nghiệp

– Phân tích so sánh các phương pháp phân bổ dựa trên dị ứng và entanpi cho các doanh nghiệp đồng phát trong khu liên hợp công nghiệp của Hàn Quốc.

– Công nghệ sinh học tảo để xử lý nước thải công nghiệp, sản xuất năng lượng sinh học và các sản phẩm sinh học có giá trị cao.

– So sánh việc cải thiện việc sử dụng năng lượng và giảm thiểu phát thải chất ô nhiễm từ các hoạt động công nghiệp và phi công nghiệp: Bằng chứng từ khung phân tích năng suất cụ thể có thể thay đổi.

– Hồ sơ ô nhiễm và đánh giá rủi ro sức khỏe con người đối với các ester phốt pho hữu cơ trong khí quyển trong công viên xử lý chất thải điện tử và khu vực xung quanh nó.

– Phân loại điểm nóng nhiệt theo mùa theo chức năng: Tập trung vào các khu công nghiệp.

– Lò phản ứng sinh học màng chiết xuất để khử độc nước rỉ rác bãi chôn lấp công nghiệp / nguy hại và tạo điều kiện phục hồi tài nguyên.

– Xử lý đất ngập nước và công nghệ thực vật để xử lý nước thải nhà máy rượu: Thách thức và cơ hội

Sau đây là tên và phần tóm tắt các bài nghiên cứu bằng tiếng Anh:

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

1. A comprehensive investigation on volatile organic compounds (VOCs) in 2018 in Beijing, China: Characteristics, sources and behaviours in response to O3 formation

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 1, 1 February 2022, 150247

Abstract

Observations of volatile organic compounds (VOCs) are a prerequisite for evaluating the effectiveness of government efforts targeting VOC pollution. Here, based on the one-year online VOC measurement in 2018 in Beijing, systematic analyses and model simulation were conducted to illuminate VOC characteristics, emission sources, regional hotspots and behaviours in response to O3 formation. The observed mean VOC concentration in 2018 was 29.12 ± 17.64 ppbv declined distinctly compared to that in 2015 and 2016. Vehicle exhaust (39.95%), natural gas/liquefied petroleum gas (22.04%) and industrial sources (20.64%) were the main contributors to VOCs in Beijing. Regional transport, mainly from the south-south-east (SSE) and south-south-west (SSW), quantitatively contributed 36.65%–55.06% to VOCs based on our developed method. O3 sensitivity tended to be in the transition regime in summer identified by ground-based and satellite observations. Strong solar radiation along with high temperature and low humidity aggravated O3 pollution that was further intensified by regional transport from southern polluted regions. The model simulation determined that turning off CH3CHO related reactions brought about the most predominantly short-term and long-run O3 reduction, indicating that control policies in VOC species should be tailored, instead of one-size-fits-all. Overall, region-collaborated and active VOC-species-focused strategies on VOC controls are imperative.

2. Environmental effects on acute exacerbations of respiratory diseases: A real-world big data study

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 1, 1 February 2022, 150352

Abstract

Background

The effects of weather periods, race/ethnicity, and sex on environmental triggers for respiratory exacerbations are not well understood. This study linked the OneFlorida network (~15 million patients) with an external exposome database to analyze environmental triggers for asthma, bronchitis, and COPD exacerbations while accounting for seasonality, sex, and race/ethnicity.

Methods

This is a case-crossover study of OneFlorida database from 2012 to 2017 examining associations of asthma, bronchitis, and COPD exacerbations with exposures to heat index, PM 2.5 and O 3. We spatiotemporally linked exposures using patients’ residential addresses to generate average exposures during hazard and control periods, with each case serving as its own control. We considered age, sex, race/ethnicity, and neighborhood deprivation index as potential effect modifiers in conditional logistic regression models.

Results

A total of 1,148,506 exacerbations among 533,446 patients were included.

Across all three conditions, hotter heat indices conferred increasing exacerbation odds, except during November to March, where the opposite was seen. There were significant differences when stratified by race/ethnicity (e.g., for asthma in April, May, and October, heat index quartile 4, odds were 1.49 (95% confidence interval (CI) 1.42–1.57) for Non-Hispanic Blacks and 2.04 (95% CI 1.92–2.17) for Hispanics compared to 1.27 (95% CI 1.19–1.36) for Non-Hispanic Whites). Pediatric patients’ odds of asthma and bronchitis exacerbations were significantly lower than adults in certain circumstances (e.g., for asthma during June – September, pediatric odds 0.71 (95% CI 0.68-0.74) and adult odds 0.82 (95% CI 0.79-0.85) for the highest quartile of PM 2.5).

Conclusion

This study of acute exacerbations of asthma, bronchitis, and COPD found exacerbation risk after exposure to heat index, PM 2.5 and O 3 varies by weather period, age, and race/ethnicity. Future work can build upon these results to alert vulnerable populations to exacerbation triggers.

3. Tracking microeukaryotic footprint in a peri-urban watershed, China through machine-learning approaches

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 1, 1 February 2022, 150401

Abstract

Microeukaryotes play a significant role in biogeochemical cycling and can serve as bioindicators of water quality in freshwater ecosystems. However, there is a knowledge gap on how freshwater microeukaryotic communities are assembled, especially that how terrestrial microeukaryotes influence freshwater microeukaryotic assemblages. Here, we used a combination of 18S rRNA gene amplicon sequencing and community-based microbial source tracking (MST) approaches (i.e., SourceTracker and FEAST) to assess the contribution of microeukaryotes from surrounding environments (i.e., soils, river sediments, swine wastewater, influents and effluents of decentralized wastewater treatment plants) to planktonic microeukaryotes in the main channel, tributaries and reservoir of a peri-urban watershed, China in wet and dry seasons. The results indicated that SAR (~ 49% of the total communities), Opithokonta (~ 34%), Archaeplastida (~ 9%), and Amoebozoa (~ 2%) were dominant taxa in the watershed. The community-based MST analysis revealed that sewage effluents (7.96 – 21.84%), influents (2.23 – 13.97%), and river sediments (2.56 – 11.71%) were the major exogenous sources of riverine microeukaryotes. At the spatial scale, the downstream of the watershed (i.e., main channel and tributaries) received higher proportions of exogenous microeukaryotic OTUs compared to the upstream reservoirs, while at the seasonal scale, the sewage effluents and influents contributed higher exogenous microeukaryotes to river water in wet season than in dry season. Moreover, the swine and domestic wastewater led to the presence of Apicomplexa in wet season only, implying rainfall runoff may enhance the spread of parasitic microeukaryotes. Taken together, our study provides novel insights into the immigration patterns of microeukaryotes and their dominant supergroups between terrestrial and riverine habitats.

4. Population exposure to compound extreme events in India under different emission and population scenarios

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 1, 1 February 2022, 150424

Abstract

It is well understood that India is largely exposed to different climate extremes including floods, droughts, heat waves, among others. However, the exposure of co-occurrence of these events is still unknown. The present analysis, first study of its kind, provides the projected changeability of five different compound extremes under three different emission scenarios (SSP2-4.5, SSP3-7.0, and SSP5-8.5). These changes are combined with population projection under SSP2, SSP3, and SSP5 scenarios to examine the total exposure in terms of number of persons exposed during 2021-2060 (T1) and 2061-2100 (T2). Here, the outputs from thirteen GCMs are used under CMIP6 experiment. The findings from the study show that all the compound extremes are expected to increase in future under all the emission scenarios being greater in case of SSP5-8.5. The population exposure is highest (2.51- to 4.96-fold as compared to historical) under SSP3-7.0 scenario (2021-2100 i.e., T1 and T2) in case of coincident heat waves and droughts compound extreme. The total exposure in Central Northeast India is projected to be the highest while Hilly Regions are likely to have the lowest exposure in future. The increase in the exposure is mainly contributed from climate change, population growth and their interaction depending on different kinds of compound extremes. The findings would help in devising sustainable policy strategies to climate mitigation and adaptation.

5. Impact of COVID-19 on greenhouse gases emissions: A critical review

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 1, 1 February 2022, 150349

Abstract

The global outburst of coronavirus 2019 (COVID-19) has posed severe challenges to human health, environment, energy and economy all over the world. The stringent measures to control the spread of COVID-19 results a significant slowdown in economic activities which in turn affected the environment by reducing the greenhouse gas (GHG) emissions, specifically lower atmospheric CO2 levels. Considering that, the present study intends to highlight the substantial impact of COVID-19 pandemic on GHG emissions, by systematically reviewing the available scientific literatures. The study further outlined the variation in GHG emissions by comparing the data focused on pre-pandemic, during pandemic, and post-pandemic (predictions) scenarios. Further, the assessment on elevating CO2 levels, global economic, and energy impacts of COVID-19 has also been reviewed. Also, the possible recovery plan for the framework of sustainable environmental and energy development is presented. Finally, the review concludes with an insightful summary involving the challenges and future outlook towards sustainable development goals in a hope that the present study can help the researchers to assess the global environmental and energy related consequences.

6. Changes in human hair levels of organic contaminants reflecting China’s regulations on electronic waste recycling

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 1, 1 February 2022, 150411

Abstract

To assess the impacts of regulations and laws enhancing the management of e-waste in China, hair samples of local residents and dismantling workers in a former e-waste area in 2016 and 2019, five and eight years after the implementation of legislation and regulations in this area since 2011, respectively. The temporal changes in levels of polychlorinated biphenyls (PCBs), polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), and organophosphorus flame retardants (OPFRs) in the hair samples were investigated. Besides, the levels of these organic contaminants in hair samples collected from the same area in 2009, 2011, and 2015 reported in previous studies were used as comparison. The highest median levels of Σ9PCBs (719 ng/g), Σ3Penta-BDEs (16.1 ng/g), and Σ3Octa-BDEs (8.46 ng/g) in hair were found in 2011, with a significant decrease trend was observed from 2011 to 2019 (p < 0.05). As for Deca-BDE, the levels reached the maximum in 2015 (133 ng/g), following by a significant decrease to 2016 (7.46 ng/g) and 2019 (2.61 ng/g) (p < 0.05). The median levels of Σ8OPFRs, also decreased significantly (p < 0.05) from 2015 (357 ng/g) to 2016 (264 ng/g) and 2019 (112 ng/g). Moreover, a significantly increasing trend was observed for the ratios of triphenyl phosphate (TPHP) and tris(2-chloropropyl) phosphate (TCIPP), two predominant OPFRs, to Deca-BDE from 2015 to 2019 (p < 0.01), suggesting a shift of “legacy” to “emerging” contaminants released from e-waste recycling in this area. The temporal changes in hair levels of typical organic contaminants in residents and dismantling workers indicated the effectiveness of the regulations on informal e-waste recycling activities and solid waste in China.

7. The impacts of land use change on flood protection services among multiple beneficiaries

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 2, 1 February 2022, 150577

Abstract

Land use change drives significant declines in ecosystem services globally. However, we currently lack an understanding of how and where different beneficiaries of ecosystem services experience the impacts of land use change. This information is needed to identify possible inequalities in the delivery among beneficiaries, and to design policy interventions to address them. Here, we used a spatially explicit and disaggregated approach to ask how land use change affects the distribution of flood protection among three beneficiary sectors (urban residents, rural communities, and the food sector). Our study focused on the Brigalow Belt Bioregion of Australia – an area affected by widespread deforestation – and assessed the effect of land use change on flood protection between 2002 and 2015. We estimated flood protection per beneficiary sector as the total upstream runoff retention (supply) linked to areas where flood protection is required for sector-specific infrastructure (demand). We calculated changes in flood protection between 2002 and 2015 at the local government area scale and for each beneficiary sector. Using counterfactual scenarios, we identified whether changes in flood protection were driven by forest loss or changes in the extent of infrastructure at risk of flooding. We found net declines in flood protection for all sectors. Urban residents experienced the greatest decline (28%), followed by rural communities (15%), and the food sector (14%). Overall declines in flood protection across the whole region were driven primarily by forest loss. However, for some local government areas and beneficiaries, changes in flood protection were also driven by increases in forest cover or spatial changes in demand. Recognition that beneficiary sectors can be impacted via different drivers of change is fundamental to revealing highly impacted sectors. In turn, this information can be used to develop management strategies to address inequalities in the distribution of ecosystem services among beneficiaries.

8. Use of large datasets of measured environmental concentrations for the ecological risk assessment of chemical mixtures in Italian streams: A case study

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 2, 1 February 2022, 150614

Abstract

A method to evaluate the ecological risk of chemical mixtures in water bodies is here presented. In the first phase, the approach considered routine chemical monitoring data (MEC: measured environmental concentrations) obtained from the Italian National Institute for Environmental Protection and Research, which were georeferenced to a single coordinate system for each monitoring station. The overall mixture toxicity were then evaluated for three representative aquatic organisms (algae, Daphnia, fish) using the concentration addition model to combine exposure with ecotoxicological data (from different databases). A database management system was used to facilitate the creation, organisation, and management of the large datasets of this study. The outputs were obtained as GIS-based mixture risk maps and tables (listing the toxic unit of mixtures and individual substances) useful for further analysis. The method was applied to an Italian watershed (Adda River) as a case study. In the first phase, the mixture toxicity was calculated using two scenarios: best- and worst-case; wherein the former included only those compounds that were be detected, while the latter involved also substances with concentrations below the limit of quantification. The ratio between the two scenarios indicated the range within which mixture toxicity should ideally vary. The method demonstrates that these ratios were very small when the calculated toxicity using the best case indicated a potential risk and vice versa, indicating that the worst-case scenario could not be appropriate (extremely conservative). Consequently, in the successive phase, we focused exclusively on the best-case scenario. Finally, this approach allowed the priority mixture identification (those most likely occurring in the analysed water samples), algae as the organism at the highest risk, and the substances that contributed the most to the overall mixture toxicity (terbuthylazine and s-metolachlor for algae, and chlorpyrifos and chlorpyrifos-CH3 for Daphnia and fish).

9. A global overview of developments of urban and rural household GHG footprints from 2005 to 2015

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 2, 1 February 2022, 150695

Abstract

Household greenhouse-gas footprints (HGFs) are an important source of global emissions but can vary widely between urban and rural areas. These differences are important during the ongoing rapid, global, urbanization process. We provide a global overview of HGFs considering this urban-rural divide. We include 16 global regions, representing 80% of HGFs and analyze the drivers of urban and rural HGFs between 2005 and 2015. We do this by linking multi-regional input-output (MRIO) tables with household consumption surveys (HCSs) from 43 regions. Urban HGFs from high-income regions continue to dominate, at 75% of total HGFs over 2010–2015. However, we find a significant increase of rural HGFs (at 1% yr−1), reflecting a convergent trend between urban and rural HGFs. High-income regions were responsible for the majority of urban HGFs (USA: 27.8% and EU: 18.7% in 2015), primarily from transport and services, while rural HGFs were predominately driven in emerging regions (China: 24% and India: 21.8% in 2015) mainly driven by food and housing. We find that improving emission intensities do not offset the increase in HGFs from increasing consumption and population during the period. A broad transition of expenditure from food to housing in rural areas and to transport in urban areas highlights the importance of reducing the emission intensities of food, housing, and transportation. Counterintuitively, urbanization increased HGFs in emerging regions, resulting in a >1% increase in China, Indonesia, India and Mexico over the period, due to large migrations of people moving from rural to urban areas.

10. Water-energy-carbon nexus in China’s intra and inter-regional trade

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 2, 1 February 2022, 150666

Abstract

Water consumption, energy use, and carbon emission are three related key anthropogenic impacts on the natural environment. China is the largest carbon emitter and energy consumer, with the serious unevenly distributed water resources. Therefore, investigating the water–energy–carbon (WEC) nexus is important for China’s environmental footprint reduction. This study explores the relation between water utilization, energy consumption, and carbon emission in China, based on a multiregional input–output (MRIO) analysis. The WEC nexus is discussed comprehensively in consideration of the utilization of water and energy and the emission of carbon, as well as the trade to and from and the consumption activities in different sectors and provinces. Results show that water, energy, and carbon present significant consistency in production and consumption processes. Sectors with higher consumption coefficients dominate the transfer of virtual WEC. Although virtual WEC mainly transfers from less developed regions to relatively developed regions, Category 1 (i.e., WEC all import) and category 2 (i.e., WEC disaccord) present opposite results to and category 3 (i.e., WEC all export) provinces in terms of W–E and W–C nexus. The net water and energy transfers are significantly positively correlated in category 1 provinces, whereas both sides are negatively correlated in category 2 and 3 provinces. This phenomenon also exists in the relationship between net water and carbon transfers. The virtual water, as well as energy and carbon export pressures are dispersed in these export provinces. Findings of this study are expected to assist the government in decreasing the environmental footprints and achieve sustainable development in China.

11. Hierarchical systems integration for coordinated urban-rural water quality management at a catchment scale

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 2, 1 February 2022, 150642

Abstract

Managing river quality is important for sustainable catchment development. In this study, we present how catchment management strategies benefit from a coordinated implementation of measures that are based on understanding key drivers of pollution. We develop a modelling approach that integrates environmental impacts, human activities, and management measures as three hierarchical levels. We present a catchment water management model (CatchWat) that achieves all three hierarchical levels and is applied to the Cherwell Catchment, UK. CatchWat simulations are evaluated against observed river flow and pollutant data including suspended solids, total nitrogen, and total phosphorus. We compare three competing hypotheses, or framings, of the catchment representation (integrated, urban-only, and rural-only framings) to test the impacts of model boundaries on river water quality modelling. Scenarios are formulated to simulate separate, combined and coordinated implementation of fertiliser application reduction and enhanced wastewater treatment. Results show that models must represent both urban and rural pollution emissions to accurately estimate river quality. Agricultural activities are found to drive river quality in wet periods because runoff is the main pathway for rural pollutants. Meanwhile, urban activities are the key source of pollution in dry periods because effluent constitutes a larger percentage of river flow during this time. Based on this understanding, we identify a coordinated management strategy that implements fertiliser reduction measures to improve river quality during wet periods and enhanced wastewater treatment to improve river quality during dry periods. The coordinated strategy performs comparably to the combined strategy but with higher overall efficiency. This study emphasises the importance of systems boundaries in integrated water quality modelling and simulating the mechanisms of seasonal water quality behaviour. Our key recommendation is that incorporating these mechanisms is required to develop coordinated strategies for river water quality management, that can ultimately lead to more efficient and sustainable catchment management.

12. Sustainable Urban Drainage System (SUDS) modeling supporting decision-making: A systematic quantitative review

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 2, 1 February 2022, 150447

Abstract

Decision Support Systems (DSS) for Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) are a valuable aid for SUDS widespread adoption. These tools systematize the decision-making criteria and eliminate the bias inherent to expert judgment, abridging the technical aspect of SUDS for non-technical users and decision-makers. Through the collection and careful assessment of 120 papers on SUDS models and SUDS-DSS, this review shows how these tools are built, selected, and used to assist decision-makers questions. The manuscript classifies the DSS based on the question they assist in answering, the spatial scale used, the software selected, among other aspects. SUDS-DSS aspects that require more attention are identified, including environmental and social considerations, SUDS trains performance and criteria for selection, stochasticity of rainfall, and future scenarios impact. Suggestions for SUDS-DSS are finally offered to better equip decision-makers in facing emerging stormwater challenges in urban centers.

13. Waterborne protozoan outbreaks: An update on the global, regional, and national prevalence from 2017 to 2020 and sources of contamination

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 2, 1 February 2022, 150562

Abstract

The aim of this review is to identify the worldwide trend of waterborne protozoan outbreaks and how it varies between geographic regions during the period from 2017 to 2020. Data about waterborne protozoan outbreaks were gathered and stratified by continent, country, water source, and protozoan species associated with the outbreak. The highest prevalence of waterborne protozoan outbreaks was reported in developed countries. Out of 251 outbreaks reported worldwide during the studied period, 141, 51 and 24 outbreaks were recorded in the USA, UK, and New Zealand, respectively. These outbreaks were mainly associated with Cryptosporidium (192 outbreaks) and Giardia (48 outbreaks). Cyclospora cayetanensis, Dientamoeba fragilis and Toxoplasma gondii were associated with 7 outbreaks. One outbreak was associated with each of Blastocystis hominis, Entamoeba histolytica, Microsporidia or Naegleria fowleri. This data suggests large discrepancies in the number of outbreaks reported between geographic regions, with most outbreaks recorded in developed countries. Differences in the prevalence of outbreaks between countries are likely attributed to the availability of diagnostic capabilities and surveillance programs to monitor water contamination with pathogenic protozoa. More attention and concerted efforts are required to improve water safety and to alleviate the impact of waterborne protozoan infections. Appropriate surveillance of water contamination with protozoa can enable public health officials to identify source of contamination and implement the necessary measures to limit transmission and prevent outbreaks.

14. Evaluating and improving the sustainability of ecosystem services in river basins under climate change

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 3, 1 February 2022, 150702

Abstract

This paper presents a new framework for evaluating the sustainability of basin-wide ecosystem services (ESs) including provisioning, regulating, supporting, and cultural services. In this framework, the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) and MODSIM1 models and experts’ opinions are used to evaluate the ESs.

To show the applicability of the proposed framework, it is applied to the Zarrinehrud river basin under three different climate change (CC) scenarios (i.e., RCP 4.5, 6.0, and 8.5) for two different time horizons (i.e., 2020–2049 and 2020–2098). This basin is the main water supplier of the largest hypersaline lake in the Middle East, Lake Urmia. In the next step, 128 water resources management (WRM) scenarios are taken into account considering the projects defined by Urmia Lake Restoration National Committee (ULRNC). All ecosystem services are evaluated considering all WRM and CC scenarios. Finally, a group COPRAS-based decision-making approach is used to determine the best WRM scenario under climate change. The results show that WRM scenario 128 is the best scenario for improving ecosystem services in the study area. This scenario includes some projects such as allocating water to the lake from new resources, rehabilitating irrigation and draining networks, and improving cropping patterns.

15. Improving the quality of wastewater treatment plant monitoring by adopting proper sampling strategies and data processing criteria

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 3, 1 February 2022, 150724

Abstract

Monitoring is a crucial operation for plant management. However, proper sampling procedures and data processing criteria are not always adopted. Wastewater treatment plants work under dynamic conditions, which poses a challenge for a correct performance assessment. The aim of this work is to analyse some important aspects of wastewater sampling and data processing, to identify case by case methods which should to be adopted in order to obtain reliable and consistent information on plant performance. The study was conducted through simulations and real data analyses. It turned out that: a) the preferable 24-hour composite sampling procedure is the flow-proportional mode; in addition, the required sampling frequency (i.e. the number of sub-samples to be taken to make the 24-h composite sample) increases as the percentage of population discontinuously discharging the monitored substance decreases; b) a Variability Index was defined to help find the minimum sampling frequency (i.e. the number of 24-h composite samples per year) for the calculation of annual mass flows with an acceptable uncertainty; and c) criteria were proposed for the identification of pseudo-steady state periods needed to calculate reliable mass balances and plant performance indicators.

16. Measurement of green transition and its driving factors: Evidence from China

Journal of Cleaner Production, Volume 335, 10 February 2022, 130292

Abstract

Achieving a high-quality green transition has become an important way toward sustainable development in the world. In this study, we propose a measuring framework of green transition based on the entropy weight method. Then the driving factors of green transition are analyzed with a spatial Durbin model. Taking China as an empirical case study, the results showed that: (1) the overall level of green transition in China increased, but the green transition index (GTI) remained low. The GTIs’ means and growths of the eastern region exceeded those of both the central region and the western region. Moreover, the GTIs in 30 provinces were significant gaps. (2) China’s GTIs showed a significant positive spatial dependence. Furthermore, the driving factors of reform and openness, investing capacity, government intervention, and environmental regulation positively impacted the green transition development; however, the industrial structure had a negative impact. (3) Reform and openness, as well as environmental regulation, exerted positive spillover effects on other provinces, while investing capacity and government intervention exerted negative spillover effects. Moreover, the spillover effect of the industrial structure was not significant. Relevant recommendations for green transition development are proposed.

MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

1. Influence of pH, depth and humic acid on metal and metalloids recovery from municipal solid waste landfills

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 1, 1 February 2022, 150332

Abstract

The recovery of metal(loid)s from municipal solid waste (MSW) samples <10 years old and >10 years old was investigated using a series of pH-dependence leaching batch tests ranging between pH 2 and 10. Further to this, the influences of various parameters, including depth, and humic acid (HA) concentrations on the recovery of metal(loid)s including Li, Al, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb, and Hg were investigated. The Visual MINTEQ geochemical software was then used to model the metal(loid)s release in the presence of different HA concentrations ranging from 28 mg/L to 100 mg/L, which can be found in landfill sites and pH ranging from 2 to 10. The results showed that the release amount of Li, Al, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb, and Hg are in the range of 0.03–0.14 mg/L, 0.65–83.33 mg/L, 0.01–0.19 mg/L, 0.18–18.17 mg/L, 0.01–0.09 mg/L, 0.06–0.38 mg/L, 0.12–5.2 mg/L, 0.14–11.57 mg/L, 0.02–0.10 mg/L, 0.00–26.17 mg/L, 0.03–25.17 mg/L, and 0.00–0.01 mg/L with deionised water as leachant at different pH. The release amount of HA was relatively increased from 0 to 2% in 48–55 m compared to 3–9 m in the MSW landfill. HA can promote the leaching rate of metals with an appropriate amount. Base on the study results, the optimal condition of leaching metals was pH 2, and HA 28 mg/L at less than 10 m depth. The high concentration of metals in landfill leachate may be enhanced to effectively recover metals as the critical challenge of recovering metals from leachate is the low concentration of metals. Thus, the information can be useful for economically feasible in the recovery of metals.

2. Transport and sources of nitrogen in stormwater runoff at the urban catchment scale

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 1, 1 February 2022, 150281

Abstract

Revealing the transport and sources of nitrate in urban stormwater runoff can effectively manage nitrate pollution in urban areas. This study used the chemical properties of stormwater along with δ15N-NO3− and δ18O-NO3− isotopes to identify the transport and sources of nitrate within an urban catchment. The results showed that the NO3-N concentration and total dissolved nitrogen (TDN) composition differed among roof runoff, road runoff, and drainage runoff. The highest NO3−N concentration was found in roof runoff and NH3-N dominated the TDN composition. However, the erosion of pervious surfaces and litter may have led to higher DON/TDN values in road runoff. The TDN composition of drainage runoff was consistent with that of roof runoff. Furthermore, among the various rainfall characteristics, the depth and intensity of rainfall were significantly correlated with the NO3-N concentrations in roof runoff and road runoff, while antecedent dry days had little effect. According to a Bayesian mixing model, the average contributions of the nitrate load in drainage runoff were ranked as road runoff (51.6%) > rainwater (29.2%) > and roof runoff (15%), which is consistent with the results of previous studies. Rainwater nitrate may have ranked second due to the confluence time, pollution level, and other factors that made rainwater reduce the pollution characteristics of roof runoff. The dominant contribution of road runoff to the NO3−N concentration of drainage runoff could be attributed to the large runoff volume. Hence, effective measures should be taken to minimize the NO3-N concentration in roof runoff, while runoff volume reduction should be the primary concern for controlling road runoff pollution. This work is helpful for obtaining a better understanding of the transport and sources of nitrate that vary dynamically within different hydrological flow pathways, and the outcomes are expected to enhance targeted measures to mitigate nitrate pollution in urban water systems.

3. Atmospheric volatile halogenated hydrocarbons in air pollution episodes in an urban area of Beijing: Characterization, health risk assessment and sources apportionment

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 1, 1 February 2022, 150283

Abstract

Volatile halogenated hydrocarbons (VHCs) have attracted wide attention in the atmospheric chemistry field since they not only affect the ecological environment but also damage human health. In order to better understand the characteristics, sources and health risks of VHCs in typical urban areas in Beijing, and also verify the achievement in implementing the Montreal Protocol (MP) in Beijing, observational studies on 22 atmospheric VHCs species were conducted during six air pollution episodes from December 2016 to May 2017. The range in daily mixing ratios of the 6 MP-regulated VHCs was 1000–1168 pptv, and the 16 MP-unregulated VHCs was 452–2961 pptv. The 16 MP-unregulated VHCs accounted for a relatively high concentration proportion among the 22 VHCs with a mean of 70.25%. Compared with other regions, the mixing ratios of MP-regulated VHCs were in the middle concentrations. The mixing ratios of the MP-regulated VHCs remained the same concentrations during the air pollution episodes, while the concentrations of MP-unregulated VHCs were generally higher on polluted days than on clean days and increased with the aggravation of the pollution episodes. The mixing ratios of dichlorodifluoromethane and trichlorofluoromethane were higher than Northern Hemisphere (NH) background values, while the mixing ratios of the other 4 MP-regulated VHCs were moderate and similar to the NH background values. All the 9 VHCs with carcinogenic risk might pose potential carcinogenic risks to the exposed populations in the six pollution episodes, while none of the 12 VHCs might pose appreciable non-carcinogenic risks to the exposed populations. Considering the higher concentration levels and higher risk values of 1,2-dichloropropane, 1,2-dichloroethane, carbon tetrachloride and trichloromethane, Beijing needs to further strengthen the control of these VHCs. The analysis of air mass transportation and PMF model showed that regional transportation and leakage of CFCs banks were important sources of VHCs in Beijing, and the contribution of industrial process and solvent usage should not be neglected. The results revealed the effective implementation of the MP in Beijing and its surrounding areas, while further measures are suggested to control the emissions of important VHCs especially from regional transportation and leakage of CFCs banks to reduce the possible health risks to the exposed population.

4. Transport and sources of nitrogen in stormwater runoff at the urban catchment scale

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 1, 1 February 2022, 150281

Abstract

Revealing the transport and sources of nitrate in urban stormwater runoff can effectively manage nitrate pollution in urban areas. This study used the chemical properties of stormwater along with δ15N-NO3− and δ18O-NO3− isotopes to identify the transport and sources of nitrate within an urban catchment. The results showed that the NO3-N concentration and total dissolved nitrogen (TDN) composition differed among roof runoff, road runoff, and drainage runoff. The highest NO3−N concentration was found in roof runoff and NH3-N dominated the TDN composition. However, the erosion of pervious surfaces and litter may have led to higher DON/TDN values in road runoff. The TDN composition of drainage runoff was consistent with that of roof runoff. Furthermore, among the various rainfall characteristics, the depth and intensity of rainfall were significantly correlated with the NO3-N concentrations in roof runoff and road runoff, while antecedent dry days had little effect. According to a Bayesian mixing model, the average contributions of the nitrate load in drainage runoff were ranked as road runoff (51.6%) > rainwater (29.2%) > and roof runoff (15%), which is consistent with the results of previous studies. Rainwater nitrate may have ranked second due to the confluence time, pollution level, and other factors that made rainwater reduce the pollution characteristics of roof runoff. The dominant contribution of road runoff to the NO3−N concentration of drainage runoff could be attributed to the large runoff volume. Hence, effective measures should be taken to minimize the NO3-N concentration in roof runoff, while runoff volume reduction should be the primary concern for controlling road runoff pollution. This work is helpful for obtaining a better understanding of the transport and sources of nitrate that vary dynamically within different hydrological flow pathways, and the outcomes are expected to enhance targeted measures to mitigate nitrate pollution in urban water systems.

5. Atmospheric volatile halogenated hydrocarbons in air pollution episodes in an urban area of Beijing: Characterization, health risk assessment and sources apportionment

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 1, 1 February 2022, 150283

Abstract

Volatile halogenated hydrocarbons (VHCs) have attracted wide attention in the atmospheric chemistry field since they not only affect the ecological environment but also damage human health. In order to better understand the characteristics, sources and health risks of VHCs in typical urban areas in Beijing, and also verify the achievement in implementing the Montreal Protocol (MP) in Beijing, observational studies on 22 atmospheric VHCs species were conducted during six air pollution episodes from December 2016 to May 2017. The range in daily mixing ratios of the 6 MP-regulated VHCs was 1000–1168 pptv, and the 16 MP-unregulated VHCs was 452–2961 pptv. The 16 MP-unregulated VHCs accounted for a relatively high concentration proportion among the 22 VHCs with a mean of 70.25%. Compared with other regions, the mixing ratios of MP-regulated VHCs were in the middle concentrations. The mixing ratios of the MP-regulated VHCs remained the same concentrations during the air pollution episodes, while the concentrations of MP-unregulated VHCs were generally higher on polluted days than on clean days and increased with the aggravation of the pollution episodes. The mixing ratios of dichlorodifluoromethane and trichlorofluoromethane were higher than Northern Hemisphere (NH) background values, while the mixing ratios of the other 4 MP-regulated VHCs were moderate and similar to the NH background values. All the 9 VHCs with carcinogenic risk might pose potential carcinogenic risks to the exposed populations in the six pollution episodes, while none of the 12 VHCs might pose appreciable non-carcinogenic risks to the exposed populations. Considering the higher concentration levels and higher risk values of 1,2-dichloropropane, 1,2-dichloroethane, carbon tetrachloride and trichloromethane, Beijing needs to further strengthen the control of these VHCs. The analysis of air mass transportation and PMF model showed that regional transportation and leakage of CFCs banks were important sources of VHCs in Beijing, and the contribution of industrial process and solvent usage should not be neglected. The results revealed the effective implementation of the MP in Beijing and its surrounding areas, while further measures are suggested to control the emissions of important VHCs especially from regional transportation and leakage of CFCs banks to reduce the possible health risks to the exposed population.

6. Perceived impacts of Urban Heat Island phenomenon in a tropical metropolitan city: Perspectives from stakeholder dialogue sessions

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 1, 1 February 2022, 150331

Abstract

The stakeholders’ perceptions on the impacts of Urban Heat Island (UHI) are critical for reducing exposure and influencing their response to interventions that are aimed at encouraging a behaviour change. A proper understanding of the UHI impacts on the society, economy and environment is deemed an essential motivating factor for the stakeholders to work towards UHI mitigations in the local context. This study adopted an inductive qualitative approach using Stakeholder Dialogue Sessions (SDSs) to assess the perceived impacts of UHI among various stakeholders, comprising policy makers, academicians, developers and Non-Governmental Organizations (NGO), in a tropical metropolitan city. The results revealed five themes such as deterioration of public health, acceleration of urban migration patterns and spending time in cooler areas, reduction of workers’ productivity, increased energy consumption by the households and deterioration of environmental quality and natural resources that were categorized into social, economic and environmental impacts. Although most of the stakeholders were quite unfamiliar with the term UHI, they still display a good understanding of the potential impacts of UHI due to their posteriori knowledge and ability to rationalize the physical condition of the environment in which they live. The findings provide useful insights and valuable information to the local authorities to tailor necessary actions and educational campaigns to increase UHI awareness among the stakeholders. Being among the earlier studies to use a qualitative approach to attain the aforementioned objective, the findings are crucial to determine the level of understanding of the stakeholders on the impact of UHI. Through this study, the authors have highlighted the gaps and needs for knowledge improvements aimed at behaviour change among the stakeholders.

7. Influence of pH, depth and humic acid on metal and metalloids recovery from municipal solid waste landfills

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 1, 1 February 2022, 150332

Abstract

The recovery of metal(loid)s from municipal solid waste (MSW) samples <10 years old and >10 years old was investigated using a series of pH-dependence leaching batch tests ranging between pH 2 and 10. Further to this, the influences of various parameters, including depth, and humic acid (HA) concentrations on the recovery of metal(loid)s including Li, Al, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb, and Hg were investigated. The Visual MINTEQ geochemical software was then used to model the metal(loid)s release in the presence of different HA concentrations ranging from 28 mg/L to 100 mg/L, which can be found in landfill sites and pH ranging from 2 to 10. The results showed that the release amount of Li, Al, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb, and Hg are in the range of 0.03–0.14 mg/L, 0.65–83.33 mg/L, 0.01–0.19 mg/L, 0.18–18.17 mg/L, 0.01–0.09 mg/L, 0.06–0.38 mg/L, 0.12–5.2 mg/L, 0.14–11.57 mg/L, 0.02–0.10 mg/L, 0.00–26.17 mg/L, 0.03–25.17 mg/L, and 0.00–0.01 mg/L with deionised water as leachant at different pH. The release amount of HA was relatively increased from 0 to 2% in 48–55 m compared to 3–9 m in the MSW landfill. HA can promote the leaching rate of metals with an appropriate amount. Base on the study results, the optimal condition of leaching metals was pH 2, and HA 28 mg/L at less than 10 m depth. The high concentration of metals in landfill leachate may be enhanced to effectively recover metals as the critical challenge of recovering metals from leachate is the low concentration of metals. Thus, the information can be useful for economically feasible in the recovery of metals.

8. Associations between SARS-CoV-2 RNA concentrations in wastewater and COVID-19 rates in days after sampling in small urban areas of Seville: A time series study

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 1, 1 February 2022, 150573

Abstract

Wastewater surveillance systems for SARS-CoV-2 can be used to support public health decisions, complementary to clinical surveillance. We examined the lead-lag associations between SARS-CoV-2 RNA copies in wastewater and COVID-19 rates in relatively small urban areas of Seville, adjusting for internal mobility, temperature, and wastewater-related variables. The association COVID-19 rates-RNA copies were statistically significant from three to 27 days after sampling. Temperature is a confounding factor for both viral RNA counts and mobility. The model that best fitted data used cases six days after sampling. A logarithmic unit increase in viral RNA count in wastewater was associated with a 26.9% increase in COVID-19 rate per 100,000 inhabitants (95% CI: 13.1-42.4%), within the urban area, six days later. Surveillance system for SARS-CoV-2 in wastewater has great potential for public health. Knowing the specific association between SARS-CoV-2 RNA copies in wastewater and COVID-19 daily rates may help to improve its performance.

9. Occurrence of microplastics and phthalate esters in urban runoff: A focus on the Persian Gulf coastline

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 1, 1 February 2022, 150559

Abstract

Urban runoff seems an obvious pathway for the transfer of microplastics (MPs) and phthalate acid esters (PAEs) from land-based sources to the marine environment; an issue that still lacks attention. This study presents the first results on MP and PAE levels in the urban runoff into the northern part of the Persian Gulf during the dry season. Average concentrations of MPs and PAEs in the urban runoff of eight selected sampling sites (N = 72) along the Bushehr coast were 1.86 items/L and 53.57 μg/L, respectively. MPs with a size range of 500-1000 μm had the highest abundance, and the mean levels of PAEs in MPs were 99.77 μg/g. The results of this study show that urban runoff is a main source of MP and PAE contaminants that are discharged into the Persian Gulf. Therefore, to decrease these pollutants from entering the aquatic environment, decision-makers in the area should consider this problem and stop the direct discharging of urban runoff into water bodies.

10. Spatial analysis of COVID-19 hospitalised cases in an entire city: The risk of studying only lattice data

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 1, 1 February 2022, 150521

Abstract

We live in a global pandemic caused by the COVID-19 disease where severe social distancing measures are necessary. Some of these measures have been taken into account by the administrative boundaries within cities (neighborhoods, postal districts, etc.). However, considering only administrative boundaries in decision making can prove imprecise, and could have consequences when it comes to taking effective measures. To solve the described problems, we present an epidemiological study that proposes using spatial point patterns to delimit spatial units of analysis based on the highest local incidence of hospitalisations instead of administrative limits during the first COVID-19 wave.

For this purpose, the 579 addresses of the cases hospitalised between March 3 and April 6, 2020, in Albacete (Spain), and the addresses of the random sample of 383 controls from the Inhabitants Register of the city of Albacete, were georeferenced.

The risk ratio in those hospitalised for COVID-19 was compatible with the constant risk ratio in Albacete (p = 0.49), but areas with a significantly higher risk were found and coincided with those with greater economic inequality (Gini Index). Moreover, two districts had areas with a significantly high incidence that were masked by others with a significantly low incidence.

In conclusion, taking measures conditioned exclusively by administrative limits in a pandemic can cause problems caused by managing entire districts with lax measures despite having interior areas with high significant incidences. In a pandemic context, georeferencing disease cases in real time and spatially comparing them to updated random population controls to automatically and accurately detect areas with significant incidences are suggested. This would facilitate decision making, which must be fast and accurate in these situations.

11. Numerical analysis of the impact of anthropogenic emissions on the urban environment of Singapore

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 2, 1 February 2022, 150534

Abstract

Increased urbanization and anthropogenic activities in tropical cities lead to the temperature gradient between the urban and rural environments, causing the urban heat island (UHI) phenomenon. This study is a pioneering attempt that examines the changes in the temporal evolution of the surface energy budget induced by urbanization known as the Anthropogenic Influence (AI) in modifying the urban climate of a tropical city using Weather Research and Forecasting (WRF) numerical modeling system. The AI from buildings, traffic and power plants is determined in five different scenarios and the model is validated with high temporal resolution in-situ data. These increased AIs provide improved WRF capability with root mean square error (RMSE) less than 2 °C and mean bias error (MBE) less than 0.5 °C between different performance indicators. Building envelopes (without indoor activity/equipment) are found to be a major contributor in exacerbating the island wide urban heat ∆TaAI, max to 3.7 °C compared to baseline all green scenario. This is followed by the air-conditioner (AC) systems that contribute up to 1.4 °C. The maximum local contribution of traffic and power plants to urban heat is 0.9 °C and 0.4 °C, respectively.

12. A realistic approach for the assessment of plastic contamination and its ecotoxicological consequences: A case study in the metropolitan city of Milan (N. Italy)

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 2, 1 February 2022, 150574

Abstract

The study of the contamination of plastic mixtures sampled in natural environments is currently focused on their qualitative and quantitative assessment, while the evaluation of their effects on organisms is normally performed by experiments carried out at exposure conditions (size, shape, polymers) often far from the environmental ones. To improve the ecological realism, the aim of this study was to collect different plastic mixtures in 9 sampling stations located in 7 watercourses within the metropolitan city of Milan, one of the most anthropized and industrialized European areas, to evaluate both their qualitative and quantitative characteristics and, at the same time, to assess their ecotoxicological effects by exposing for 7 days some specimens of the freshwater bivalve Dreissena polymorpha to the mixtures collected in the sampling sites. The plastic characterization was performed by a Fourier-Transform Infrared spectrometer coupled with an optical microscope (μFT-IR), after several stages aimed to sample cleaning, separation of plastics and visual sorting. The possible effects caused by the plastic mixtures were carried out by the measurements of a biomarker suite to evaluate many cellular and molecular endpoints in mussel tissues. The main results showed a widespread and heterogeneous contamination of plastics in the entire metropolitan area, with contamination peaks found above all in the only two rivers of natural origin (Olona River and Lambro River) where comparable or higher values were reached than plastic concentrations measured in several European rivers. Despite this worrying contamination, the ecotoxicological data obtained after the exposures to the plastic mixtures collected in the selected water bodies showed only a mild effect on oxidative stress and on the variation of some antioxidant enzymes.

13. Mainstream partial denitrification-anammox (PD/A) for municipal sewage treatment from moderate to low temperature: Reactor performance and bacterial structure

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 2, 1 February 2022, 150267

Abstract

Anammox is sensitive to temperature, which can limit its practical application in wastewater treatment. In this study, a step-feed anoxic-oxic (A/O) process coupled with PD/A was operated steadily from 26.8 °C to 13.1 °C for wastewater treatment for 200 days. The effluent total inorganic nitrogen (TIN) and phosphorus concentrations were 10.2 mg/L and 0.29 mg/L at C/N ratio of 4.6 and 15.0 °C even with increasing nitrogen loading rate (NLR). The anammox activity was 5.60 mg NH4+-N/gMLSS/d even at 14 °C, moreover, anammox abundance on the biocarriers increased with decreasing temperature. It was observed that the effect of partial denitrification (PD) was enhanced under low temperature, thus the contribution of anammox for nitrogen removal was improved. The pathway of anammox for nitrogen removal accounted for 48% and the effect of effluent did not deteriorate under low temperature. This study states that PD/A has advantages under low temperature operation, which is suitable for treatment of wastewater with low C/N ratio.

14. Characterization of bacterial communities isolated from municipal waste compost and screening of their plant-interactive phenotypes

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 2, 1 February 2022, 150592

Abstract

Four batches of commercial compost obtained from the organic fraction of municipal solid waste were analyzed from chemical and microbiological standpoints. The working hypothesis was that, being this type of compost derived partly from plant waste, it could contain plant-growth promoting bacterial endophytes, prone to be active again upon its usual delivery as fertilizer. Culturable bacteria were isolated at different temperatures, quantified by colony morphology, identified taxonomically by 16S sequencing and screened for plant-growth promoting phenotypes including auxin and siderophore production, phosphate solubilization and peptide mineralization to ammonia. In parallel, the total community was assessed by culture independent DNA metabarcoding. The capability of plants to select, uptake and internally multiply bacteria from these compost samples was analyzed using grapevine in-vitro rooting cuttings from which acquired bacteria were reisolated, quantified and their identities determined as above. Major differences in compost bacterial composition were observed as function of the season, with the winter sample being rather distinct from the summer ones. Bacillales and Actinomycetales dominated the culturable communities while Alteromonadales, Oceanospirillales and Flavobacteriales prevailed in the total community. In spite of the challenging composting cycle conditions, the plant nature of the main input substrates appeared determinant in guaranteeing that 82% of the culturable bacteria were found endowed with one or more of the plant growth-promoting phenotypes tested. Beside its fertilization role, compost proved to be also a potential inoculant carrier for the in-soil delivery of plant beneficial microorganisms. Furthermore, upon an in vitro passage through grapevine plants under axenic conditions, the subsequently recoverable endophyte community yielded also members of the Rhizobiales order which had not been detectable when culturing directly from compost. This observation further suggests that compost-borne plant-interacting taxa could be also rescued from non-culturable states and/or enriched above detectability levels by a contact with their potential host plants.

15. Hierarchical systems integration for coordinated urban-rural water quality management at a catchment scale

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 2, 1 February 2022, 150642

Abstract

Managing river quality is important for sustainable catchment development. In this study, we present how catchment management strategies benefit from a coordinated implementation of measures that are based on understanding key drivers of pollution. We develop a modelling approach that integrates environmental impacts, human activities, and management measures as three hierarchical levels. We present a catchment water management model (CatchWat) that achieves all three hierarchical levels and is applied to the Cherwell Catchment, UK. CatchWat simulations are evaluated against observed river flow and pollutant data including suspended solids, total nitrogen, and total phosphorus. We compare three competing hypotheses, or framings, of the catchment representation (integrated, urban-only, and rural-only framings) to test the impacts of model boundaries on river water quality modelling. Scenarios are formulated to simulate separate, combined and coordinated implementation of fertiliser application reduction and enhanced wastewater treatment. Results show that models must represent both urban and rural pollution emissions to accurately estimate river quality. Agricultural activities are found to drive river quality in wet periods because runoff is the main pathway for rural pollutants. Meanwhile, urban activities are the key source of pollution in dry periods because effluent constitutes a larger percentage of river flow during this time. Based on this understanding, we identify a coordinated management strategy that implements fertiliser reduction measures to improve river quality during wet periods and enhanced wastewater treatment to improve river quality during dry periods. The coordinated strategy performs comparably to the combined strategy but with higher overall efficiency. This study emphasises the importance of systems boundaries in integrated water quality modelling and simulating the mechanisms of seasonal water quality behaviour. Our key recommendation is that incorporating these mechanisms is required to develop coordinated strategies for river water quality management, that can ultimately lead to more efficient and sustainable catchment management.

16. The health effects of traffic-related air pollution: A review focused the health effects of going green

Chemosphere, Volume 289, February 2022, 133082

Abstract

Traffic-related air pollution (TRAP) is global concern due to both the ecological damage of TRAP and the adverse health effects in Humans. Several strategies to reduce TRAP have been implemented, including the use of sustainable fuels, after-treatment technologies, and new energy vehicles. Such approaches can reduce the exhaust of particulate matter, adsorbed chemicals and a range of gases, but from a health perspective these approaches are not always successful. This review aims to discuss the approaches taken, and to then describe the likely health effects of these changes.

17. Liquefied biomethane from sugarcane vinasse and municipal solid waste: Sustainable fuel for a green-gas heavy duty road freight transport corridor in Sao Paulo state

Journal of Cleaner Production, Volume 335, 10 February 2022, 130281

Abstract

Diversifying the energy components of a country’s transport sector is essential to guarantee the fuel supply to consumers and increase the market dynamics and competitiveness. Among the known alternative fuels, biogas is a renewable source and after upgrading to biomethane, it presents a similar composition to natural gas (>90% of CH4; 35–40 MJ m−3). In addition, it can be produced from a wide variety of biological resources and at different scales In this study, two scenarios have been developed that evaluate the use of liquefied biomethane (LBM) as a diesel replacement option in the freight sector of an area of 248,223 km2 (equivalent to the area of the UK). Sugarcane vinasse (SVC) and Municipal Solid Waste (MSW) were the sole feedstocks for biogas production. The first scenario, non-restricted scenario (NRS), covered the entire territory while, the second scenario, restricted scenario (RS), includes only the area where gas pipelines are available. An economic assessment of the entire biogas value chain including, biogas production units, purification, transport and end-use was performed. The minimum selling price (MSP) of biomethane throughout the biogas chain was then estimated. LBM is estimated to be a cost-effective and affordable fuel choice compared to diesel. The technical potential of biogas production by the sugarcane mills and landfills of Sao Paulo state can replace up to half of the diesel consumed in the territory. The minimum distances and optimal locations methodology indicated the need for 120 liquefaction plants in the NRS, 35 injection points in the RS, and 7 refuelling stations to supply LBM throughout the state of Sao Paulo. The units for CO2 removal had the greatest influence on capital costs (∼60%) in both scenarios. Expenditure associated with the gas injection operation and its transport comprised more than 90% of the operating costs of the RS. Electricity purchasing represented the highest share of the operating costs at biogas purification (20%–30%) and biomethane liquefaction (65%–91%) units. Personnel costs are observed along the entire biogas chain, especially, in the biomethane transport step (40%), indicating an opportunity to generate wealth, jobs, and income. Despite our projections for the cost-effective and competitive supplies of LBM as a diesel replacement fuel, policy support measures such as a feed-in tariff, are likely to be necessary in order to overcome non-technical barriers and gain wider acceptability.

MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP

1. Application of lead oxide electrodes in wastewater treatment: A review

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 1, 1 February 2022, 150088

Abstract

Electrochemical oxidation (EO) based on hydroxyl radicals (·OH) generated on lead dioxide has become a typical advanced oxidation process (AOP). Titanium-based lead dioxide electrodes (PbO2/Ti) play an increasingly important role in EO. To further improve the efficiency, the structure and properties of the lead dioxide active surface layer can be modified by doping transition metals, rare earth metals, nonmetals, etc. Here, we compare the common preparation methods of lead dioxide. The EO performance of lead dioxide in wastewater containing dyes, pesticides, drugs, landfill leachate, coal, petrochemicals, etc., is discussed along with their suitable operating conditions. Finally, the factors influencing the contaminant removal kinetics on lead dioxide are systematically analysed.

2. The long term effects of carbon trading markets in China: Evidence from energy intensive industries

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 1, 1 February 2022, 150311

Abstract

Carbon trading scheme is an instrument adopted in many countries of the world to reduce CO2 emissions. As an important way of environmental regulation, whether it can reduce the emissions and promote the economic development at the same time needs further investigation. This paper tests whether the Porter Hypothesis is true in China’s carbon emissions trading scheme for energy intensive industries. Using provincial-level, industrial-level and firm-level data, we construct a DEA model that can incorporate the emissions trading behavior among different decision making units to show that the carbon emissions trading scheme can only reduce the CO2 emissions but cannot increase the output significantly. That is, the carbon intensity is decreased. The reason is that the carbon trading scheme is conducive to the improvement of the production efficiency, and firm-level research and development input increases after carbon trading scheme. These findings are robust to several robustness checks. Our paper demonstrates the effectiveness of the carbon emissions trading scheme in reducing emissions. An external technological breakthrough is needed if the win-win situation of reducing CO2 emissions and promoting economic development simultaneously is wanted to be achieved.

3. Effectiveness of interventions for the remediation of lead-contaminated soil to prevent or reduce lead exposure – A systematic review

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 1, 1 February 2022, 150480

Abstract

Objective

To summarize the evidence on the effectiveness of soil remediation to prevent or reduce lead exposure.

Methods

We systematically searched MEDLINE, the Agricultural & Environmental Science Database, Web of Science, and Scopus from 1980 to February 15, 2021. We also performed reference list checking, hand-searched websites, and contacted experts. Eligible studies evaluated the effect of soil remediation to prevent or reduce lead exposure in humans of any age. We screened all records dually; one investigator performed the data extraction; a second checked for completeness and accuracy. Two investigators independently rated the risk of bias of included studies and graded the certainty of evidence. We synthesized findings narratively.

Results

We identified 6614 potentially relevant publications, all focused on children, of which five studies (six records) fulfilled our prespecified inclusion criteria. The number of evaluated participants ranged from 31 to 1425, with follow-up periods of 11 months to one year. The primary soil remediation method was the replacement of the upper layer with clean soil. Outcomes were limited to blood lead levels (BLL), dust lead levels, and soil lead levels. The largest study, a controlled before– after study (n = 1425) reported favorable effects of soil remediation compared to no intervention. This finding was consistent with results from two cross-sectional studies and one uncontrolled before–after study. One year post-remediation, the mean reduction in BLL was 2.1 μg/dL (p < 0.0001) greater in the intervention group than in the control group. Two randomized controlled trials with a total of 511 participants showed no statistically significant incremental effect of soil remediation when combined with paint and/or dust abatement. The certainty of evidence for all outcomes was low.

Conclusion

Soil remediation appears to reduce BLL in children when used as a single intervention. The incremental benefit of soil remediation when part of other interventions is limited.

4. Plastic leachates lead to long-term toxicity in fungi and promote biodegradation of heterocyclic dye

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 1, 1 February 2022, 150538

Abstract

The hazardous effects of plastic and plastic leachates on organisms, even bacteria, have attracted widespread attention, but only a limited effort has been devoted to explore the response of fungi to plastic leachate induced by light irradiation. Here, we performed plastic leaching experiments to obtain leachates from polyethylene (PE), polyethylene terephthalate (PET) and polypropylene (PP), and optical properties of plastic leachates were analysed to determine the influence of light conditions and plastic materials on that. The effects of plastic leachates on the production of fungal enzyme and the biodegradation of heterocyclic dye by fungi were evaluated. Results indicated that the UV light greatly enhanced the release of leachates from the three plastics. Both plastic polymers and light irradiation affected the plastic-derived dissolved organic carbon (DOC) and their aromaticity, but the molecular weight of plastic leachates showed no dependency on light irradiation types, and PE was the easiest to photo age and leached more DOC. Plastic leachates had no dose-effect on the production of extracellular enzymes by fungi. PE leachates showed long-term toxicities to fungi, and no manganese peroxidase activities were detected after a 42-day incubation, while that of controls were up to 73.64 ± 8.81 U/L. However, the PE and PP leachates greatly promoted methylene blue degradation by the fungi, but PET leachates relieved the decolouration of methylene blue, probably because of the benzene ring structure in the PET monomer. Fusarium oxysporum had a stronger degradation ability than Phanerochaete chrysosporium. Our results indicate that plastic leachates can influence the production and secretion of fungi ligninolytic extracellular enzymes, and regulate the fungal degradation of heterocyclic dye.

5. Comparative analysis of exergy- and enthalpy-based allocation methods for cogeneration businesses in the industrial complex of South Korea

Energy, Volume 240, 1 February 2022, 122837

Abstract

As greenhouse gas (GHG) reductions have become a major global issue in energy industry, interest in GHG emission trading schemes (ETSs) has increased. In this study, an ETS for cogeneration businesses in the industrial complex of South Korea is discussed. In the cogeneration businesses, power generation is related to the quality of supplied heat which is determined by the industrial heat demand and should be different levels of heat required to the demand side. However, Alternative Generation Method (AGM) or Power Bonus Method (PBM), the popular enthalpy-based methods, cannot reflect the quality of heat properly since it deems the weight for the amount heat highly, little consideration for quality. To reflect the quality of heat, we compared the following three exergy-based calculation methods; Carnot method, Exergy Efficiency Method (EEM), and Exergy-based Power Bonus Method (EPBM). An ideal case was used to evaluate the variation in allowances produced by the allocation methods for different supply temperatures of a combined heat and power (CHP) plant. Then, a case using real data from cogeneration businesses in the industrial complex of South Korea was analyzed. According to the evaluation, EEM was found to be the most appropriate method for managing the cogeneration businesses.

6. Global sensitivity and uncertainty analysis of a microalgae model for wastewater treatment

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 1, 1 February 2022, 150504

Abstract

The results of a global sensitivity and uncertainty analysis of a microalgae model applied to a Membrane Photobioreactor (MPBR) pilot plant were assessed. The main goals of this study were: (I) to identify the sensitivity factors of the model through the Morris screening method, i.e. the most influential factors; (II) to calibrate the influential factors online or offline; and (III) to assess the model’s uncertainty. Four experimental periods were evaluated, which encompassed a wide range of environmental and operational conditions. Eleven influential factors (e.g. maximum specific growth rate, light intensity and maximum temperature) were identified in the model from a set of 34 kinetic parameters (input factors). These influential factors were preferably calibrated offline and alternatively online. Offline/online calibration provided a unique set of model factor values that were used to match the model results with experimental data for the four experimental periods. A dynamic optimization of these influential factors was conducted, resulting in an enhanced set of values for each period. Model uncertainty was assessed using the uncertainty bands and three uncertainty indices: p-factor, r-factor and ARIL. Uncertainty was dependent on both the number of influential factors identified in each period and the model output analyzed (i.e. biomass, ammonium and phosphate concentration). The uncertainty results revealed a need to apply offline calibration methods to improve model performance.

7. The effect of different restoration approaches on vegetation development in metal mines

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 2, 1 February 2022, 150626

Abstract

Mining is the most destructive human activity towards ecosystems through changing the terrain, substrate properties, and vegetation community structure. Vegetation succession, the theoretical basis of restoration, is influenced by site conditions and anthropogenic intervention. In order to provide general practical applications for mine restoration, it is critical to identify the optimal intervention that promotes succession, and the influence of climates. Here, we hypothesized that high-intervention contributes to positive characteristics and more successful succession, while increasing climatic severity presents negative characteristics and succession is hard to succeed. In this study, we collected 55 global studies (n = 804) on the vegetation succession of abandoned metal mines, and evaluated the ecological characteristics and successional trends under spontaneous succession and anthropogenic intervention conditions by conducting meta-analyses. Furthermore, we considered factors that may affect the vegetation succession after closing mines, including geological conditions, mining area (area of degraded land in mine field) and mining time (duration of mining operations). Species richness and evenness increased with the age of succession under low- and non- intervention conditions, while coverage increased under high-intervention, and species diversity decreased significantly with increasing mining time in cold areas. There were significant differences in succession trends under different climate types. The vegetation structure was more likely to develop towards the target vegetation in megathermal and mesothermal than in microthermal regions. We contend that a low level of intervention can help succession, while high-intervention will not. Vegetation succession can be achieved more easily with less climatic severity, and the reduction of large-scale mining processes (area and time) can increase vegetation evenness, especially for continental or microthermal regions.

8. Algae biotechnology for industrial wastewater treatment, bioenergy production, and high-value bioproducts

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 2, 1 February 2022, 150585

Abstract

A growing world population is causing hazardous compounds to form at an increasingly rapid rate, calling for ecological action. Wastewater management and treatment is an expensive process that requires appropriate integration technology to make it more feasible and cost-effective. Algae are of great interest as potential feedstocks for various applications, including environmental sustainability, biofuel production, and the manufacture of high-value bioproducts. Bioremediation with microalgae is a potential approach to reduce wastewater pollution. The need for effective nutrient recovery, greenhouse gas reduction, wastewater treatment, and biomass reuse has led to a wide interest in the use of microalgae for wastewater treatment. Furthermore, algae biomass can be used to produce bioenergy and high-value bioproducts. The use of microalgae as medicine (production of bioactive and medicinal compounds), biofuels, biofertilizers, and food additives has been explored by researchers around the world. Technological and economic barriers currently prevent the commercial use of algae, and optimal downstream processes are needed to reduce production costs. Therefore, the simultaneous use of microalgae for wastewater treatment and biofuel production could be an economical approach to address these issues. This article provides an overview of algae and their application in bioremediation, bioenergy production, and bioactive compound production. It also highlights the current problems and opportunities in the algae-based sector, which has recently become quite promising.

9. Controlling volatile fatty acids production from waste activated sludge by an alginate-degrading consortium

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 3, 1 February 2022, 150730

Abstract

It is desirable to control volatile fatty acids (VFAs) recovery from waste activated sludge (WAS) while avoiding the release of N and P. Structural extracellular polymeric substances (St-EPS), with typical components of alginate and polygalacturonic acid, resist the biodegradation of extracellular polymeric substances (EPS) in WAS. Previously, we purposely enriched an alginate-degrading consortium (ADC), but, both controlling VFAs production and cell integrity after dosing with ADC were not investigated. In this work, ADC with a high percentage of the genus Bacteroides (~67%) was further enriched with alginate utilization above 95%. The St-EPS content in WAS was 109.7 ± 3.3 mg/g-VSS, accounting for 31% of EPS. After dosing ADC in the WAS, the main metabolites were acetate (1.6 g/L) and propionate (0.7 g/L), the hydrolysis efficiency was increased to 38%, and the acidification efficiency was increased to 72%. Cell integrity was maintained during WAS fermentation by dosing with ADC according to no P release and unchanged lactate dehydrogenase activity. VFA production was mainly from the EPS, and protein degradation in EPS resulted in low N release (e.g., 212 mg/L from casein and no P release). Consequently, ADC doing offers the advantages of controlling VFAs production from EPS while maintaining cell integrity.

10. Comparison of improving energy use and mitigating pollutant emissions from industrial and non-industrial activities: Evidence from a variable-specific productivity analysis framework

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 3, 1 February 2022, 151279

Abstract

This paper seeks to account for differences in productivity of the industrial and non-industrial activities in the productivity analysis framework. The Luenberger productivity indicator is widely applied to analyze the productivity change, and can be decomposed as it follows the additive structure. But there have been few studies on sector operation performance and industrial structure involving both the industrial and non-industrial inputs, output and air pollutant emissions. Resorting on the China’s province-level data on energy, output and air pollutants from 2006 to 2019, we find that the industrial SO2 emissions, energy consumption and NOX emissions are the major factors leading to sector operation inefficiency. By decomposing the operation performance indicator (OPI), we observe that contribution to productivity change by energy consumption, air pollutant emissions and output is higher than contribution by the non-industrial variables. Furthermore, technical progress offsets negative efficiency growth. In order to implement energy conservation, emissions reduction and industrial restructuring at the provincial level, China’s government should take efforts to improve the efficiency of non-industrial energy consumption and support the development of cleaner industries.

11. Characterization of the contamination fingerprint of wastewater treatment plant effluents in the Henares River Basin (central Spain) based on target and suspect screening analysis

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 3, 1 February 2022, 151262

Abstract

The interest in contaminants of emerging concern (CECs) has increased lately due to their continued emission and potential ecotoxicological hazards. Wastewater treatment plants (WWTPs) are generally not capable of eliminating them and are considered the main pathway for CECs to the aquatic environment. The number of CECs in WWTPs effluents is often so large that complementary approaches to the conventional target analysis need to be implemented. Within this context, multitarget quantitative analysis (162 compounds) and a suspect screening (>40,000 suspects) approaches were applied to characterize the CEC fingerprint in effluents of five WWTPs in the Henares River basin (central Spain) during two sampling campaigns (summer and autumn). The results indicated that 76% of the compounds quantified corresponded to pharmaceuticals, 21% to pesticides and 3% to industrial chemicals. Apart from the 82 compounds quantified, suspect screening increased the list to 297 annotated compounds. Significant differences in the CEC fingerprint were observed between summer and autumn campaigns and between the WWTPs, being those serving the city of Alcalá de Henares the ones with the largest number of compounds and concentrations. Finally, a risk prioritization approach was applied based on risk quotients (RQs) for algae, invertebrates, and fish. Azithromycin, diuron, chlortoluron, clarithromycin, sertraline and sulfamethoxazole were identified as having the largest risks to algae. As for invertebrates, the compounds having the largest RQs were carbendazim, fenoxycarb and eprosartan, and for fish acetaminophen, DEET, carbendazim, caffeine, fluconazole, and azithromycin. The two WWTPs showing higher calculated Risk Indexes had tertiary treatments, which points towards the need of increasing the removal efficiency in urban WWTPs. Furthermore, considering the complex mixtures emitted into the environment and the low dilution capacity of Mediterranean rivers, we recommend the development of detailed monitoring plans and stricter regulations to control the chemical burden created to freshwater ecosystems.

12. Pollution profiles and human health risk assessment of atmospheric organophosphorus esters in an e-waste dismantling park and its surrounding area

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 3, 1 February 2022, 151206

Abstract

Recycling e-waste has been recognized as an important emission source of organophosphate triesters (tri-OPEs) and organophosphate diesters (di-OPEs), but the presence of di-OPEs in atmosphere has not been studied. Herein, tri-OPEs and di-OPEs in atmosphere of an e-waste dismantling park and surrounding area in South China were monitored for three consecutive years. Thirteen tri-OPEs and seven di-OPEs were identified. In 2017, 2018, and 2019, tri-OPE concentrations in e-waste dismantling park were 1.30 × 108, 4.60 × 106, and 4.01 × 107 pg/m3, while di-OPE concentrations were 1.14 × 103, 1.10 × 103, and 0.35 × 103 pg/m3, respectively, which were much higher than the surrounding area. Tri-OPEs and di-OPEs generated during e-waste dismantling affected surrounding area through diffusion. Triphenyl phosphate (TPhP) and diphenyl phosphate (DPhP) were the predominant congeners of tri-OPEs and di-OPEs, respectively. Additionally, TPhP concentration was extremely higher than other tri-OPEs, so TPhP could be used as an indicator of e-waste dismantling. Spearman correlation analysis showed significant correlations between DPhP and TPhP (R2 = 0.53, p < 0.01), bis-(1-chloro-2-propyl) phosphate (BCIPP) and tris(2-chloropropyl) phosphate (TCIPP) (R2 = 0.49, p < 0.01), as well as dibutyl phosphate (DBP) and tributyl phosphate (TBP) (R2 = 0.53, p < 0.01), indicating that they had the same source. Further, non-carcinogenic risk of them to people via inhalation was acceptable and non-carcinogenic risk of tri-OPEs decreased year by year in surrounding area.

13. A functional seasonal thermal hot-spot classification: Focus on industrial sites

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 4, 1 February 2022, 151383

Abstract

This study was focused on the metropolitan area of Florence in Tuscany (Italy) with the aim to provide a functional spatial thermal anomaly indicator obtained throughout a thermal summer and winter hot-spot detection. The hot-spot analysis was performed by applying Getis-Ord Gi* spatial statistics to Land Surface Temperature (LST) layers, obtained from Landsat 8 remote sensing data during the 2015–2019 daytime summer and winter period, to delimitate summer hot- and cool-spots, and winter warm- and cold-spots. Further, these ones were spatially combined thus obtaining a comprehensive summer-winter Thermal Hot-Spot (THSSW) spatial indicator. Winter and summer mean daily thermal comfort profiles were provided for the study area assessing the Universal Thermal Climate Index (UTCI) by using meteorological data available from seven local weather stations, located at a maximum distance of 350 m from industrial sites. A specific focus on industrial sites was carried out by analyzing the industrial buildings characteristics and their surrounding areas (50 m buffer), through the following layers: industrial building area (BA), surface albedo of buildings (ALB), impervious area (IA), tree cover (TC), and grassland area (GA). The novel THSSW classification applied to industrial buildings has shown that about 50% of the buildings were located in areas characterized by summer hot-spots. Increases in BA and IA revealed warming effects on industrial buildings, whereas increases in ALB, TC, and GA disclosed cooling effects. A decrease of about 10% of IA replaced by TC and GA was associated with about 2 °C decrease of LST. Very strong outdoor heat stress conditions were observed during summer daytime, whereas moderate winter outdoor cold stress conditions were recorded during nighttime until the early morning. The thermal spatial hot-spot classification in industrial areas provides a very useful source of information for thermal mitigation strategies aimed to reduce the heat-related health risk for workers.

14. Extractive membrane bioreactor to detoxify industrial/hazardous landfill leachate and facilitate resource recovery

Science of The Total Environment, Volume 806, Part 4, 1 February 2022, 150892

Abstract

Landfill leachate is a highly polluted and toxic waste stream harmful to the environment and human health, its biological treatment, even if challenging, offers the opportunity of recovering valuable resources. In this study, we propose the application of an extractive membrane bioreactor equipped with a polymeric tubing, made of Hytrel, as an innovative device able to remove specific organic toxic compounds of the leachate and, at the same time, to produce an effluent rich in valuable chemicals suitable for recovery. The leachate treatment consists in a two-step process: the extraction of specific toxic compounds through the polymeric tubing based on the affinity with the polymer, and their subsequent biodegradation in controlled conditions in the bulk phase of the extractive membrane bioreactor, thus avoiding the direct contact of the microbial consortium with the toxic leachate. Three synthetic streams simulating leachates produced by landfills of typical industrial/hazardous waste, mixed municipal and industrial solid waste, and oil shale industry waste, whose toxic fraction is mainly constituted by phenolic compounds, have been tested. Successful performance was achieved in all the tested conditions, with high removal (≥98%) and biodegradation efficiencies (89–95%) of the toxic compounds. No mass transfer limitations across the tubing occurred during the operation and a marginal accumulation (in the range of 4–7%) into the polymer has been observed. Furthermore, volatile fatty acids and inorganic compounds contained in the leachates were fully recovered in the treated effluent. Feasibility study confirmed the applicability of the proposed bioreactor as a powerful technology able to achieve high toxic removal efficiency in leachate treatment and facilitate resource recovery.

15. Treatment wetlands and phyto-technologies for remediation of winery effluent: Challenges and opportunities

Science of The Total Environment, Volume 807, Part 1, 10 February 2022, 150544

Abstract

The composition and concentration of contaminants present in winery wastewater fluctuate through space and time, presenting a challenge for traditional remediation methods. Bio-hydrogeochemical engineered systems, such as treatment wetlands, have been demonstrated to effectively reduce contaminant loads prior to disposal or reuse of the effluent. This review identifies and details the status quo and challenges associated with (i) the characteristics of winery wastewater, and the (ii) functional components, (iii) operational parameters, and (iv) performance of treatment wetlands for remediation of winery effluent. Potential solutions to challenges associated with these aspects are presented, based on the latest literature. A particular emphasis has been placed on the phytoremediation of winery wastewater, and the rationale for selection of plant species for niche bioremediatory roles. This is attributed to previously reported low-to-negative removal percentages of persistent contaminants, such as salts and heavy metals that may be present in winery wastewater. A case for the inclusion of selected terrestrial halophytes in treatment wetlands and in areas irrigated using winery effluent is discussed. These are plant species that have an elevated ability to accumulate, cross-tolerate and potentially remove a range of persistent contaminants from winery effluent via various phytotechnologies (e.g., phytodesalination).