MCD tuyển Chuyên gia tư vấn về GIS

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển & Phát triển Cộng đồng (MCD) tuyển Chuyên gia tư vấn GIS cho dự án thiết lập bản đồ cây đước ở khu vực Miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ tới địa chỉ: minhhoang@mcdvietnam.org  và  admin@mcdvietnam.org 

Hạn chót : 17 giờ ngày 09/07/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.