Ngành nông nghiệp đối phó với biến đổi khí hậu

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng chương trình hành động của ngành nhằm dự báo được ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản, lâm nghiệp và phát triển nông thôn, làm cơ sở khoa học để xây dựng chính sách, chiến lược và giải pháp ứng phó kịp thời.

Dự kiến tổng kinh phí cho chương trình này khoảng 1.900 tỉ đồng.

Đây là khu vực chịu tác động mạnh mẽ, nặng nề nhất của việc biến đổi khí hậu và liên quan tới cuộc sống của 73% dân số của nước ta, mà phần lớn là đồng bào nghèo.

Để đối phó và giảm thiểu thiệt hại khi nước biển dâng do biến đổi khí hậu, một trong những việc cấp bách nhất là Việt Nam phải sớm có kế hoạch phục hồi, bảo vệ và phát triển hợp lý rừng ngập mặn.

Nếu rừng ngập mặn tự nhiên được bảo vệ hoặc các rừng trồng đủ rộng, sẽ tạo thành những “bức tường xanh” vững chắc để đối phó với tình trạng nước biển dâng. Ngoài ra, rừng ngập mặn còn là nơi bảo vệ các động vật khi nước triều dâng, sóng lớn.