Đẩy mạnh phát triển rừng ở Ba Bể

ThienNhien.Net – Xác định trồng rừng có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết vấn đề dân sinh, cân bằng môi trường sinh thái nên trong những năm gần đây, huyện Ba Bể (Tuyên Quang) đã tích cực chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, nhờ đó độ che phủ rừng của huyện chiếm tỷ lệ ngày càng cao.


Năm 2010, huyện Ba Bể được tỉnh giao trồng mới 1.413 ha rừng, gồm rừng phòng hộ 170 ha, rừng sản xuất 1.243 ha. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trên, ngay từ đầu năm huyện đã giao chỉ tiêu, kế hoạch và chỉ đạo các địa phương chủ động chuẩn bị địa điểm, cây giống để tiến hành trồng khi thời tiết thuận lợi.

Bà Đỗ Thị Minh Hoa – phó Chủ tịch UBND huyện Ba Bể cho biết: “Tính đến thời điểm này, huyện Ba Bể đã trồng mới được hơn 1.300 ha rừng, đạt trên 90% kế hoạch. Huyện phấn đấu sẽ hoàn thành công tác trồng rừng trong tháng 6. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng trồng rừng và nhận thức rõ vai trò trách nhiệm trong công tác chăm sóc và bảo vệ rừng”.

Bên cạnh đó, huyện còn có các chính sách phù hợp để khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư trồng và bảo vệ rừng, giải quyết cho các hộ nghèo vay vốn ưu đãi để trồng rừng, rà soát diện tích khoanh nuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ rừng trong việc khai thác, tiêu thụ sản phẩm, tăng cường công tác khuyến lâm…

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng, huyện Ba Bể sẽ đẩy mạnh xã hội hoá nghề rừng, giúp người dân sản xuất kinh doanh rừng bền vững, phát huy tối đa tác dụng phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái.