Đẩy mạnh phòng trừ dịch hại bằng biện pháp sinh học

Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật Nguyễn Quang Minh cho biết,năm 2008, Cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ bảo vệ thực vật vào sản xuất, phòng trừ dịch hại bằng biện pháp sinh học.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác bảo vệ thực vật năm 2007 và triển khai kế hoạch năm 2008, tổ chức ngày 02/04 tại Hà Nội, ông Minh cho biết ngành sẽ tập trung vào công tác phòng trừ dịch hại tài nguyên thực vật theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; tăng cường tổ chức, thực hiện chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu.

Cục trưởng Minh cho biết để đạt những mục tiêu đề ra, công tác bảo vệ thực vật sẽ được chú trọng dự báo sớm trước các cao điểm phát sinh đối với các loại dịch hại từ 15-20 ngày, phấn đấu khống chế thiệt hại do dịch hại gây ra dưới 5% năng suất đối với cây lúa và dưới 7% năng suất đối với các cây trồng khác.

Cùng với đó, ngành cũng tiếp tục thực hiện quản lý chặt chẽ nguồn hàng nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm dịch xuất nhập khẩu, làm tốt công tác kiểm dịch nội địa và tăng cường quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật để nông dân sử dụng thuốc hợp lý, hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường sinh thái./.