Bạc Liêu: Hỗ trợ rủi ro cho người nuôi tôm

ThienNhien.Net – Đối với vụ nuôi tôm – mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Bạc Liêu năm nay, các hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn có diện tích nuôi tôm bị thiệt hại hoàn toàn do dịch bệnh sẽ được hỗ trợ rủi ro. Đây là năm đầu tiên người nuôi tôm tỉnh Bạc Liêu được hỗ trợ rủi ro trong sản xuất bị mất mùa.


Những đối tượng là hộ nghèo, gia đình thuộc diện chính sách khó khăn có diện tích nuôi trồng thuỷ sản tuân thủ đúng các quy trình kỹ thuật nuôi tôm và lịch thời vụ khuyến cáo của ngành chức năng, nhưng tôm nuôi vẫn bị dịch bệnh thiệt hại hoàn toàn và không có khả năng phục hồi sản xuất sẽ được hỗ trợ kinh phí xử lý môi trường ao nuôi, hỗ trợ tôm giống, hỗ trợ chi phí xét nghiệm…

Bạc Liêu quyết định dành hơn 3,4 tỷ đồng hỗ trợ người nuôi tôm. Cụ thể, hỗ trợ con giống thả nuôi lại, đối với nuôi công nghiệp và bán công nghiệp là 75 triệu đồng/ha; nuôi quảng canh cải tiến, nuôi kết hợp với nhiều loài thuỷ sản khác 7,5 triệu đồng/ha…

Bạc Liêu có diện tích nuôi trồng thuỷ sản hơn 125.000 ha, trong đó nuôi theo mô hình công nghiệp và bán công nghiệp hơn 10.000 ha, diện tích còn lại nuôi tôm quảng canh cải tiến.

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có hơn 4.000 ha nuôi tôm bị thiệt hại. Nguyên nhân chủ yếu là do chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm làm cho các chỉ tiêu môi trường biến động, gây sốc nhiệt cho tôm nuôi, làm cho sức đề kháng yếu, dẫn đến tôm dễ bị dịch bệnh; một số khu vực chưa đáp ứng điều kiện nhu cầu về cấp nước, chất lượng nước cho nuôi trồng thuỷ sản…

Năm 2009, Bạc Liêu có kế hoạch tập trung xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi cho vùng chuyên tôm phía Nam, đưa vào sử dụng các trại sản xuất tôm giống tại chỗ ở các huyện Đông Hải, thị xã Bạc Liêu.

Đồng thời, tỉnh đã đẩy mạnh triển khai chương trình vốn vay hỗ trợ lãi suất của Chính phủ, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, phấn đấu thả nuôi đạt 100% diện tích tôm nuôi công nghiệp theo kế hoạch.