Chương trình giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học ở Hà Nội

Ban Quản lý dự án 3R-HN cho biết: Chương trình giáo dục môi trường về 3R (tái chế, tái sử dụng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường) tại 3 trường tiểu học Tây Sơn, Lý Tự Trọng và Võ Thị Sáu đã thu hút được sự tham gia của các em qua các tiết học sống động. Kết quả khảo sát đối với 190 học sinh của một số lớp trước và sau khi học 3R cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của các em trong nhận thức về vai trò của mình.

Các em đã ý thức được những việc nên và không nên làm để giữ gìn thành phố xanh – sạch – đẹp. Gần 100% học sinh mong muốn được tham gia vào các hoạt động thu gom rác tái chế của trường. Với những kiến thức học được, “những thành viên nhí của cộng đồng 3R” đã vẽ những bức tranh về chủ đề 3R và những sản phẩm, vật phẩm, đồ chơi làm từ các đồ tái chế hết sức sáng tạo.

Trong tháng 12, Hội tình nguyện viên 3R đã được thành lập với gần 100 các tình nguyện viên đến từ nhiều trường đại học và trường cấp 3, ngoài ra còn thu hút nhiều thành viên từ các tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Dương…tham gia các họat động 3R trong giới trẻ và cộng đồng dân cư, để thực hiện tinh thần tiết kiệm qua việc trưng bày, trao đổi, mua bán và quyên góp những vật phẩm cũ trong gia đình.

Bên cạnh việc triển khai giáo dục môi trường về 3R, dự án 3R-HN đã tiến hành thử nghiệm phân bón hữu cơ sinh học Cầu Diễn đối với sản xuất rau an toàn tại hợp tác xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội. Dự án sẽ tiến hành so sánh sản lượng và phân tích chất lượng rau bao gồm hàm lượng của kim loại nặng trong rau, và các chỉ tiêu khác đối với rau sạch.

Dự kiến, tháng 01/2008, Ban Quản lý dự án sẽ phối hợp với UBND các phường chuẩn bị cho việc tổ chức “sơ kết 6 tháng thực hiện 3R” tại các phường Phan Chu Trinh và Nguyễn Du nhằm tổng kết kết quả họat động dự án, đồng thời biểu dương một số gương tiêu biểu trong quá trình thực hiện, thảo luận về việc củng cố vai trò của cộng đồng trong việc nâng cao hiệu quả công tác phân loại rác tại nguồn và vệ sinh môi trường.