Tiết kiệm năng lượng trong các làng nghề

ThienNhien.Net – Đầu tháng 10 vừa qua, Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội (ECC-HN), Sở Công thương Hà Nội đã phối hợp với Ban quản lý dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ- PECSME” đã tổ chức hội thảo “Giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất” tại xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Hội thảo đã thu hút hơn 100 đại biểu, đại diện cho các hộ sản xuất, doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn xã tham gia.


Là xã có làng nghề dệt – tẩy nhuộm, hiện làng nghề Phùng Xá có khoảng 80 doanh nghiệp vừa và vừa, 2000 máy dệt các loại trong các doanh nghiệp và hộ sản xuất, một số cơ sở tẩy nhuộm với mức tiêu thụ năng lượng khoảng 160 kWWh/tháng /1 công tơ (riêng khu tẩy nhuộm sử dụng trên 22 nghìn kWh/tháng/công tơ) và khoảng 200 tấn than/tháng (số liệu khảo sát ECC-HN) .

Tùy thuộc vào điều kiện phát triển của làng nghề, nhiều cơ sở sản xuất và hộ gia đình ở đây đã đầu tư cho thiết bị, máy móc, hệ thống xử lý, chiếu sáng… theo hướng tiết kiệm năng lượng nhưng theo đánh giá khảo sát do ECC-HN thực hiện, tiềm năng tiết kiệm của làng nghề vẫn còn lớn (từ 25 – 50%), tập trung ở ngay chính các thiết bị chuyên dụng như hệ thống máy may, máy dệt, máy nhuộm, tẩy, hệ thống chiếu sáng…

Trên cơ sở kết quả khảo sát, ECC-HN cũng đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, trong đó ngoài việc tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, người dân cũng đề xuất những giải pháp về tổ chức bố trí cán bộ theo dõi, quản lý năng lượng, áp dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, tiến hành bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên nâng cao hiệu quả sử dụng của thiết bị.

Về vốn để thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, ngoài nguồn vốn của chính các doanh nghiệp, hộ sản xuất và sự hỗ trợ của địa phương, đại diện PECSME cũng khẳng định, Dự án cũng sẽ đứng ra bảo lãnh vay vốn ngân hàng hỗ trợ cho các đề án, dự án áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là tại các làng nghề.

Được biết, trong thời gian tới ECC-HN và dự án PECSME sẽ tiếp tục hợp tác trong việc đẩy mạnh áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong các làng nghề của Hà Nội.