Năm 2008 chú trọng công tác thanh tra môi trường

Ông Trần Hồng Hà, Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường, cho biết trong năm 2008, các hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường sẽ được đặc biệt chú trọng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này.

Cùng với việc củng cố, nâng cao năng lực điều hành của bộ máy quản lý trong lĩnh vực môi trường từ cấp Trung ương đến địa phương, Cục bảo vệ môi trường cũng sẽ tích cực hoàn thiện thống văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Công tác lập báo cáo đánh giá tác động của môi trường cũng được ông Hà nhấn mạnh như một điều kiện tiên quyết để phê duyệt và triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cũng như các dự án đầu tư.

Ông Trần Hồng Hà cho biết, năm 2007, công tác kiểm tra, thanh tra bảo vệ môi trường được triển khai mạnh mẽ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Các cơ quan chức năng đã tiến hành thanh tra hơn 300 cơ sở sản xuất hóa chất, kinh doanh dịch vụ và khu chứa thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu và đã phát hiện, xử lý nghiêm một số cơ sở vi phạm.

Năm qua, một số điểm nóng về ô nhiễm môi trường ở tỉnh Phú Thọ, tỉnh Hà Tây, thành phố Hải Phòng… đã được xử lý quyết liệt và đồng bộ. Nhiều vụ nhập khẩu phế liệu, chất thải bất hợp pháp vào Việt Nam cũng đã được xử lý nghiêm.