Hội thảo về Kỹ năng Trình bày Báo cáo nghiên cứu khoa học

Công Ty TNHH Tư vấn Đầu tư Y tế (CIHP) đang thực hiện dự án “Nâng cao năng lực của các nghiên cứu viên Việt Nam trong việc xuất bản và chia sẻ các nghiên cứu về Giới, Tình dục và Sức khỏe tình dục” (ENCOURAGES) với sự tài trợ của Quỹ Rockefeller. Thông tin chi tiết như sau:

Dự án nhằm mục đích hỗ trợ các nghiên cứu viên Việt Nam viết bài nghiên cứu, bài báo có chất lượng cao và chia sẻ hiệu quả nhất các kết quả nghiên cứu trong phạm vi trong và ngoài nước.

Mục tiêu của hội thảo:
Sau khi kết thúc hội thảo, các hội thảo viên có thể:
1. Áp dụng các nguyên tắc cơ bản trong trình bày để thiết kế và trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học
2. Phát hiện được điểm mạnh/điểm yếu trong kỹ năng trình bày của bản thân
3. Cải thiện được kỹ năng trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học

Thông tin chi tiết:
Giảng viên: Ths. Bs. Bùi Thanh Mai
Ths. Lã Mạnh Cường
Ngôn ngữ: Hội thảo được thực hiện bằng tiếng Việt
Phương pháp: Các phương pháp giảng dạy tích cực sẽ được áp dụng trong hội thảo
Địa điểm tổ chức: Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau)
Thời gian: 8h30 đến 17h00 các ngày 7 – 9 tháng 11 năm 2007

Kinh phí:
Dự án sẽ cấp chi phí đi lại, ăn ở và sinh hoạt phí cho những hội thảo viên ở ngoài Hà Nội theo mức chi của dự án

Đối tượng tham dự:
Các nghiên cứu viên và cán bộ chương trình đã trình bày hoặc có kế hoạch trình bày kết quả nghiên cứu của mình trong lĩnh vực giới, tình dục và sức khoẻ tình dục tại các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.

Yêu cầu:
– Gửi kèm theo bài viết hoặc bài trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để thực hành
– Cam kết tham gia toàn bộ thời gian và tích cực vào quá trình học tập và làm việc trong những ngày hội thảo
– Nếu có điều kiện, mang theo máy tính xách tay để làm bài tập

Cách thức đăng ký:
Xin vui lòng điền vào mẫu đăng ký và gửi về dự án theo địa chỉ email hoặc fax tới số 04.5770260 trước ngày 15 tháng 10 năm 2007.
Ban Tổ chức lớp học sẽ lựa chọn các hội thảo viên tham dự hội thảo và gửi giấy mời tham gia trước ngày 23 tháng 10 năm 2007.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Dự án Encourages, Công Ty TNHH Tư vấn Đầu tư Y tế (CIHP)
108 A12 ngách 4/15 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
Email: encourages@cihp.org
Điện thoại: 04.5770261
Người liên hệ: Nguyễn Thị Vịnh, Trợ lý Dự án