ADB tuyển Chuyên gia

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cần tuyển các chuyên gia quản lí tập đoàn trong nước về các lĩnh vực sau:

01 Chuyên gia lĩnh vực năng lượng

01 Chuyên gia lĩnh vực Nước/Đô thị

01 Chuyên gia lĩnh vực vận tải

Liên hệ:

Laisiasa Tora

Ngân hàng Phát triển Châu Á

Email: ltora@adb.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 06/11/2014.