WVV tuyển Nhân viên bảo trợ

Tổ chức tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (WVV) cần tuyển 01 nhân viên bảo trợ, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hệ:

Phan Thị Uyên Thư – Quản lí ban Con người và văn hóa

Tổ chức tầm nhìn thế giới tại Việt Nam

Địa chỉ: Số 39, Đường 6B, Khu dân cư Trung Sơn, Quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0854318356 – Fax: 0854318356

Email: job_application_south@wvi.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/10/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.