Cây Đa

ThienNhien.Net – Cây Đa hay còn gọ là cây Đa đa, Dây hải sơn, Cây dong có tên khoa học là <i>Ficus bengalensi</i> thuộc họ Dâu tằm <i>Moraceae</i>. Cây Đa thuộc dạng cây gỗ lớn, thân có nhiều rễ khí sinh, trong thân có nhựa mủ trắng, cành non có lông ngắn dày. Lá đơn, mọc cách, có lá kèm, lá có phiến hình trái xoan. Cây Đa có phương thức sinh trưởng không bình thường. Cây Đa thường bắt đầu sự sống như là loài cây biểu sinh trồng từ hạt trên các loài cây khác do hạt của chúng dược phát tán nhờ các loài chim ăm hạt. Nó sinh trưởng rất nhanh và cuối cùng cây chủ sẽ bị bóp nghẹt hay bị phân chia ra bởi sự phát triển của cây đa. Cây Đa còn có một số tác dụng dược lý như: lá giã ra dùng làm thuốc đắp áp xe… Bên cạnh đó, cây Đa còn gắn liền với hình ảnh làng quê Việt nam qua những hình tượng như “cây Đa, giếng nước, sân đình” hay “cây Đa, bến nước, con đò”

Cây đa