Học bổng nghiên cứu dành cho các nhà bảo tồn

Chương trình học bổng nghiên cứu này do Hội Bảo tồn Thiên nhiên Hoang dã – Chương trình Bồi dưỡng Năng lực và Đào tạo về Bảo tồn Quốc tế quản lý. Hạn chót: 15 – 9 – 2007 và 15 – 3 – 2008. Thông tin chi tiết như sau:

Chương trình tài trợ nhỏ này giúp bồi dưỡng năng lực cho thế hệ các nhà bảo tồn tương lai thông qua việc hỗ trợ kinh phí cho các dự án nghiên cứu thực địa có ứng dựng trong việc bảo tồn các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng và bảo vệ môi trường sống hoang dã.

Các dự án có cách tiếp cận sáng tạo về mặt bảo tồn và khuyến khích việc ứng dụng trong ngành bảo tồn, qua đó đóng góp vào sự phát triển bền vững tại quốc gia sở tại được khuyến khích tham gia. Đa số những người được chọn trước đây đều là các nhà bảo tồn chuyên nghiệp và/hoặc sinh viên sau đại học.
 
Hạn chót: 15-9-200715-3-2008.

Để biết thông tin chi tiết, hãy truy cập vào trang web: http://www.wcs.org/international/rfd