CIAT tuyển Cán bộ

Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT) cần tuyển Cán bộ giám sát và đánh giá, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: t.khuong@cgiar.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 25/02/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây