Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu chính sách môi trường 2009-2010 tại PanNature

Chương trình do PanNature chủ trì thực hiện thông qua dự án Nâng cao năng lực giám sát và thực thi pháp luật và chính sách bảo vệ môi trường ở Việt Nam do Quỹ Ford (Hoa Kỳ) tài trợ, giai đoạn 2008-2010. PanNature mong muốn hợp tác với các cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh Tiến sĩ và Sau tiến sĩ thuộc lĩnh vực môi trường thực hiện các nghiên cứu về đánh giá chính sách và pháp luật môi trường của Việt Nam, đồng thời xuất bản và công bố các báo cáo chính sách và thông tin chuyên đề liên quan đến các nghiên cứu đó. Thông tin chi tiết như sau:

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 2009-2010

1. Giới thiệu PanNature
Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) chính thức thành lập và hoạt động từ tháng Giêng năm 2006, là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam hoạt động theo định hướng sáng tạo nhằm tìm ra các giải pháp cho những vấn đề môi trường nổi cộm mà Việt Nam đang phải đối mặt trong quá trình phát triển.

Sứ mệnh và chiến lược hoạt động của PanNature chú trọng thúc đẩy sự tham gia tích cực và hiệu quả của cộng đồng, các nhà khoa học, các tổ chức xã hội dân sự để bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua các sáng kiến sinh kế bền vững và thân thiện với môi trường. PanNature cũng nỗ lực tiếp cận và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, giám sát và phản biện các chính sách của nhà nước về môi trường và tài nguyên thiên nhiên, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng chính sách và pháp luật môi trường, đảm bảo an ninh môi trường, bền vững tài nguyên, tôn trọng lợi ích của cộng đồng và các bên liên quan, tạo lập xã hội thân thiện với môi trường, vì mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia hôm nay và mai sau.

PanNature hoạt động ở nhiều tỉnh của Việt Nam, nơi có các vườn quốc gia và khu bảo tồn cần được bảo vệ, các khu vực có các hệ sinh thái dễ bị tổn thương (như đất ngập nước, lưu vực sông, vùng ven biển, rừng tự nhiên), và những nơi mà cuộc sống cộng đồng bị đe dọa nghiêm trọng từ các nguy cơ môi trường do ảnh hưởng của phát triển kinh tế. Các lĩnh vực chính mà PanNature quan tâm gồm có:
• Bảo tồn đa dạng sinh học
• Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
• Quy hoạch môi trường và chính sách môi trường
• Các phương thức duy trì cuộc sống bền vững
• Doanh nghiệp với môi trường
• Sự tham gia của xã hội dân sự

Thông tin chi tiết về tổ chức PanNature có tại http://www.nature.org.vn/

2. Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu chính sách môi trường 2009-2010
Đây là chương trình do PanNature chủ trì thực hiện thông qua dự án Nâng cao năng lực giám sát và thực thi pháp luật và chính sách bảo vệ môi trường ở Việt Nam do Quỹ Ford (Hoa Kỳ) tài trợ, giai đoạn 2008-2010. Thông qua chương trình này, PanNature mời chọn và mong muốn hợp tác với các cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh Tiến sĩ và Sau tiến sĩ thuộc lĩnh vực môi trường thực hiện các nghiên cứu về đánh giá chính sách và pháp luật môi trường của Việt Nam, đồng thời xuất bản và công bố các báo cáo chính sách và thông tin chuyên đề liên quan đến các nghiên cứu đó.

Kinh phí nghiên cứu do PanNature chi trả theo quy định của dự án trên cơ sở xem xét các đề xuất tài chính của cá nhân/nhóm tham gia.

Dự kiến các chuyên đề nghiên cứu về chính sách, pháp luật môi trường gồm có:
• Nâng cao chất lượng pháp luật về Đánh giá tác động môi trường của Việt Nam
• Thay đổi mục đích sử dụng đất ở các vườn quốc gia, khu bảo tồn ở Việt Nam
• Rào cản và khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường và tài nguyên ở Việt Nam
• Đền bù và chi trả dịch vụ môi trường ở Việt Nam
• Thể chế và năng lực thực thi pháp luật quản lý môi trường cấp tỉnh và huyện ở Việt Nam
• Chính sách quản lý động vật hoang dã ở Việt Nam
• Quy định pháp luật về Tội phạm môi trường ở Việt Nam

Ngoài các chuyên đề dự kiến nói trên, các ứng cử viên có thể đề xuất các ý tưởng nghiên cứu khác mà bản thân quan tâm, hoặc có thể hỗ trợ cho các nghiên cứu mà ứng cử viên đang thực hiện. Tuy nhiên, các đề xuất đó phải phù hợp và đáp ứng đúng mục tiêu của chương trình nghiên cứu này.

Với mỗi chuyên đề nghiên cứu, PanNature sẽ mời chọn một hoặc một nhóm các ứng cử viên phù hợp chủ trì thực hiện. Thời gian dự kiến thực hiện mỗi chuyên đề từ 3-6 tháng và hoàn thành trước tháng 2 năm 2010.

3. Điều kiện và Thủ tục mời chọn nghiên cứu sinh
3.1 Điều kiện lựa chọn
• Là cán bộ nghiên cứu trình độ Thạc sĩ trở lên, các nghiên cứu sinh Tiến sĩ và Sau tiến sĩ người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài quan tâm và có hiểu biết về các chuyên đề nghiên cứu nói trên;
• Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoạt động và nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường, tác động môi trường và xã hội, phù hợp với các chuyên đề nghiên cứu nói trên;
• Có hiểu biết cơ bản về thể chế, quá trình xây dựng chính sách và pháp luật môi trường của Việt Nam. Có kinh nghiệm về đánh giá và phản biện chính sách môi trường là một ưu tiên;
• Có năng lực tư duy phê phán cao, phương pháp nghiên cứu hiện đại, kỹ năng viết báo cáo tốt bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt;
• Nhiệt tình, hợp tác và có cam kết cao về chất lượng công việc và thời gian khi làm việc với các tổ chức phi chính phủ trong nước như PanNature;
• Có khả năng sắp xếp, bố trí được thời gia tham gia theo thỏa thuận với PanNature. Sẵn sàng thực hiện nghiên cứu ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa khi cần thiết.

3.2 Thủ tục mời chọn
• Ứng cử viên hoàn thành biểu mẫu Đề xuất thực hiện và gửi đến PanNature kèm Lý lịch khoa học cá nhân. PanNature cũng khuyến khích các ứng cử viên gửi cho PanNature một (copy) báo cáo nghiên cứu hoặc bài báo khoa học đứng tên tác giả đã đăng tải gần đây (nếu có).
• PanNature xem xét hồ sơ, lựa chọn các ứng cử viên phù hợp và thảo luận thống nhất nội dung, phương pháp, thời gian, kinh phí và tổ chức thực hiện nghiên cứu

3.3 Thời gian nhận hồ sơ tham gia: từ ngày 28 tháng 12, 2008 đến ngày 24 tháng 01 năm 2009

Địa chỉ liên lạc
Đề nghị các ứng cử viên quan tâm và mong muốn tham gia các chương trình nghiên cứu nói trên gửi hồ sơ và liên lạc theo địa chỉ:

Ông Hoàng Xuân Thủy
Quản lý Chương trình
Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Số 3, ngách 61/55, Trần Duy Hưng, Hà Nội
Điện thoại: 04-3556 4001 máy lẻ: 106
Fax: 04-3556 8941
Email: thuy@nature.org.vn