UN Women tuyển Tư vấn

Tổ chức Phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women) cần tuyển Tư vấn quốc gia về giới, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 10/4/2020

Liên hệ: procurement.vietnam@unwomen.org