CCRD tuyển quản lý kỹ thuật

Trung tâm nghiên cứu phát triển y tế cộng đồng (CCRD) cần tuyển quản lý kỹ thuật, làm việc tại Hà Nội. 

Hạn nộp hồ sơ: 31/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link