Giải thưởng Truyền thông vì sự Phát triển Bền vững

Giải thưởng này nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực truyền thông, thể hiện qua những tác động và thay đổi thực sự đã diễn ra trong lĩnh vực phát triển bền vững với sự đóng góp của truyền thông. Hạn chót: 30 – 9 – 2007. Thông tin chi tiết như sau:

Sẽ có 2 giải thưởng cho các lĩnh vực: 1 cho chiến dịch truyền thông về khoa học vì con người và trái đất, 1 cho các chiến dịch truyền thông về biến đổi khí hậu.

Nhóm Tư vấn về Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế (CGIAR) chịu trách nhiệm làm giám khảo và quản lý giải thưởng năm 2007. Vì vậy các đề cử có thể gửi qua trang web của CGIAR tại: http://www.cgiar.org/awards/awards_communications.html

Hạn chót: 30 – 9 – 2007.

Để biết thông tin chi tiết, hãy truy cập vào trang web: http://go.worldbank.org/KW96IAO070