Tái diễn nạn phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép