Nhiều người thiệt mạng do tuyết lở trên dãy núi Alps