Bắc cực trải qua mùa hè nóng nhất trong 115.000 năm