Biểu tượng hơn 800 năm tuổi Nhà thờ Đức Bà, Paris chìm trong biển lửa

Đăng ngày

Nguồn: VTV24