Việt Nam thêm 11 ca nhiễm Covid-19, tổng cộng 134 ca