Mưa lũ lớn tiếp tục dâng cao tại Sơn La, Thanh Hóa