Rừng ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, Phú Yên vẫn tiếp tục bị chặt phá