VVOB tuyển nhiều vị trí

Tổ chức VVOB tại Việt Nam đang tuyển 01 Kế toán, 01 Admin chương trình, 01 Biên dịch viên, làm việc tại Đà Nẵng và có thể công tác thường xuyên tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum.

Liên hệ:

Mrs. Nguyễn Phương Anh- Phó Quản lý Chương trình, email: phuonganh.n@vvob.be
Mrs. Nguyễn Thúy Hà – Cán bộ hành chính, email: ha.ntt@vvob.be

Hạn chót nộp hồ sơ: 16/09/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.