UNEP tuyển cán bộ

UNEP cần tuyển 01 cán bộ cho Chương trình UN-REDD Việt Nam pha 2. Làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 24/05/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.