VVOB tuyển 02 vị trí

Tổ chức VVOB cần  tuyển 01 cố vấn giáo dục tại văn phòng Đà Nẵng và 01 cán bộ giám sát, đánh giá tại văn phòng Hà Nội.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi  hồ sơ và CV đến địa chỉ email: phuonganh.n@vvob.org dung.lbn@vvob.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 13/10/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây