SNV tuyển Tư vấn

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tại Việt Nam đang  tuyển 02 tư vấn, làm việc tại Đà Nẵng.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email: snvvietnamprocurement@snvworld.org, ghi rõ tiêu đề “Business Plan development for HTC”, trước ngày 30/05/2017.

Thông tin chi tiết xem tại đây.