Children Fund tuyển nhiều vị trí

Tổ chức Children Fund đang cần tuyển:

Cán bộ công tác xã hội làm việc tại Cao Bằng, Bắc Kạn hoặc Hòa Bình, Cao Bằng – Hạn cuối nộp hồ sơ: 21/11/2019.

 

Cán bộ Kỹ thuật chương trình làm việc tại Hà Nội – Hạn cuối nộp hồ sơ: 17/11/2019

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ tại đây.