MSD tuyển Cán bộ điều phối sự kiện và truyền thông

Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MDS) hiện đang cần tuyển 01 Cán bộ điều phối tổ chức sự kiện và truyền thông làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên gửi CVs và thư bày tỏ nguyện vọng bằng tiếng Anh tới địa chỉ: contact@msdvietnam.org, với tiêu đề “ECM- (tên ứng viên) (ví dụ: “ECM 2019_ Anh Nguyen)

Hạn cuối nộp hồ sơ: 3/11/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây.